Kovaček, Stjepan
Ludbreg : Dobrovoljno vatrogasno društvo Ludbreg, 2019. -
614.84:061.2(497.522Ludbreg)(091) KOVAČ
LEPŠEGA ne kak
Čakovec : Matica hrvatska, Ogranak : Zajednica hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije, 2012. -
(Knjižnica Matice hrvatske, Čakovec ; knj. 40 (54))
061 LEPŠE
3

ZIDIĆ, Igor
Zagreb : Ex libris, 2018. -
Biblioteka Ex libris)
7(091) ZIDIĆ sal
4

DVADESET i pet
Zagreb : Humanitarna organizacija Zajednica Susret, 2017. -
06:613 DVADE
6

Kovaček, Stjepan
Martijanec : Dobrovoljno vatrogasno društvo Martijanec, 2016. (Ludbreg : Grafičar). -
614.84:061.2(497.523Martijanec) KOVAČ 12
7

POSAVEC, Robert
Čakovec : ACT Grupa, potporna zadruga, 2018. -
061 POSAV pan
8

ESTULIN, Daniel
Zagreb : Teledisk, 2012. -
(Biblioteka Tajna povijest čovječanstva)
061 ESTUL ins
10

ISTRAŽIVANJE korisnika baštine
Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2014. -
(Radovi Zavoda za informacijske studije ; knj. 25)
069 ISTRA
11

MACCORMICK, John
Zagreb : Mate, 2010. -
(Biblioteka Gospodarska misao)
061 MACCO raz
12

EUROPSKA unija
Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2010. -
(Biblioteka Gospodarska misao)
327.39 EUROP
Novak, Antun
Čakovec : Povijesno društvo Međimurske županije : Vatrogasna zajednica Međimurske županije, 2006. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
614.84 NOVAK osa
14

Feletar, Dragutin
Samobor : Meridijani, 2013. (Zagreb : AKD). -
(Biblioteka Historia Croatica ; 63)
796.332 FELET sto
PETRENKO, Inna
Zagreb, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2007. ([Sv. Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). -
061.2(4-67 EU)(036) PETRE vod
21

ODNOSI s
Zagreb, Hrvatska udruga za odnose s javnošću, 2009. ([Sv. Nedelja] : Printera). -
(Biblioteka Print)
061.2.053.52(035) ODNOS odn
POSLOVANJE udruga, financijski,
Zagreb, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2005. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). -
061.2(497.5)(094) POSLO pos
SEBOTTENDORFA, Rudolf
Zagreb : CID-Nova, 2005. -
(Biblioteka Tragovi ; knj.75)
061 SEBOT taj
30

MAŽURAN, Ive
Zagreb : Matica hrvatska, 2004. -
061.22 MAŽUR spo