Napredno
5

WALSCH, Neale Donald
Zagreb : V.B.Z., 2014. -
(Biblioteka 1000 cvjetova ; knj. 130.)
24 WALSC olu
6

ŠTEFAN, Toni
Zagreb : Teovizija, 2010. -
(Biblioteka Riječ za dobar dan ; knj. 21)
2 ŠTEFA bog
7

DUDA, Bonaventura
Zagreb : Teovizija, 2012. -
(Biblioteka Svjedočenja / Teovizija ; knj. 38)
24 DUDAB raz
9

PREPOZNATI dijamant :
Zagreb : Teovizija, 2003. -
(Biblioteka Mala duhovna biblioteka ; knj. 7)
2 PREPO
IVAN PAVAO II. - poslanje i djelovanje
Zagreb: Glas Koncila; Institut druš+tvenih znanosti Ivo Pilar: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Centar za promicanje...; 2007.
24 IVAN