Pojam: 808.62
Napredno
1

BLAŽEKA, Đuro
Čakovec : Visoka učiteljska škola, 2003. -
(Znanstveno-nastavna biblioteka ; knj. 8)
808.62 BLAŽE vre
TEŽAK, Stjepko
Zagreb : Školske novine, 1991. -
(Biblioteka Školske novine)
808.62 TEŽAK hrv
HERCIGONJA, Eduard [slavist]
Zagreb : Matica hrvatska, 2006. -
drugo, dopunjeno i izmjenjeno izdanje
808.62 HERCI tro
CIPRA, Franjo
Zagreb : ArTtresor naklada, 1998. -
(Oživljena baština ; knj.3)
808.62 CIPRA hrv
MATAGA, Vojislav
Zagreb : Altagama, 2003. -
808.62 MATAG rom
LISAC, Josip
Zagreb : Matica hrvatska, 1996. -
(Mala knjižnica Matice hrvatske ; kolo 5, sv. 26)
808.62 LISAC hrv
7

HUDEČEK, Lana
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2014. -
808.62 HUD HRV