Autor: KAFKA, Franz
1

KAFKA, Franz
Zagreb : Mozaik knjiga, 2017. -
(Biblioteka RetroMozaik knjiga ; knj. 11)
821.112.2-32 KAFKA pro
2

KAFKA, Franz
Zagreb : Naklada OceanMore, 2016. -
821.112.2-3 KAFKA pri
3

KAFKA, Franz
Koprivnica : Šareni dućan, 2011. -
(Biblioteka Stranci u noći ; 22)
821.112.2-31 KAFKA dvo
4

KAFKA, Franz
Koprivnica : Šareni dućan, 2009. -
(Biblioteka Mali mrav ; knj. 08)
821.112.2-8 KAFKA crn
5

KAFKA, Franz
Zagreb : Europapress holding, 2008. -
(Biblioteka Jutarnjeg lista. Lektira - klasici ; 2)
821.112.2-31 KAFKA pro
6

KAFKA, Franz
Zagreb : Europapress holding, 2008. -
(Biblioteka Jutarnjeg lista. Lektira - klasici ; 2)
821.112.2-3 KAFKA pro
7

KAFKA, Franz
Zagreb : Europapress holding, 2008. -
(Biblioteka Jutarnjeg lista. Lektira - klasici ; 2)
821.112.2-3 KAFKA pro
8

KAFKA, Franz
Zagreb : Šareni dućan, 2008. -
(Biblioteka Život je lijep ; knj. 7)
821.112.2-3 KAFKA pis
9

KAFKA, Franz
Koprivnica : Šareni dućan ; 2006. -
(Biblioteka Stranci u noći ; 11 )
821.112.2 KAFKA ame
10

KAFKA, Franz
Zagreb : Globus Media, 2004. -
(Biblioteka Jutarnjeg lista. XX. stoljeće ; 14.)
821.112.2-31 KAFKA dvo
11

KAFKA, Franz
Zagreb : Naklada Jurčić, 2003. -
(Vrhovi svjetske književnosti)
821.112.2-3 KAFKA izg
KAFKA, Franz
Zagreb : ABC naklada, 1994. -
(Biblioteka Lovor)
821.112.2 KAFKA pro
KAFKA, Franz
Zagreb : ABC naklada, 1994. -
(Biblioteka Lovor)
821.112.2 KAFKA pro
14

KAFKA, Franz
Sarajevo : Svjetlost, 1989. -
(Biblioteka izabranih djela)
821.112.2.-31 KAFKA pro
KAFKA, Franz
Zagreb : Liber, 1979, 1980. -
(Njemački roman u 10 knjiga)
821.112-31 KAFKA pro