1

Feletar, Dragutin
Samobor : Meridijani, 2013. (Zagreb : AKD). -
(Biblioteka Historia Croatica ; 63)
796.332 FELET sto
2

Kovaček, Stjepan
Martijanec : Dobrovoljno vatrogasno društvo Martijanec, 2016. (Ludbreg : Grafičar). -
614.84:061.2(497.523Martijanec) KOVAČ 12
Kovaček, Stjepan
Ludbreg : Dobrovoljno vatrogasno društvo Ludbreg, 2019. -
614.84:061.2(497.522Ludbreg)(091) KOVAČ
4

DVADESET i pet
Zagreb : Humanitarna organizacija Zajednica Susret, 2017. -
06:613 DVADE
9

EUROPSKA unija
Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2010. -
(Biblioteka Gospodarska misao)
327.39 EUROP
11

ESTULIN, Daniel
Zagreb : Teledisk, 2012. -
(Biblioteka Tajna povijest čovječanstva)
061 ESTUL ins
12

ISTRAŽIVANJE korisnika baštine
Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2014. -
(Radovi Zavoda za informacijske studije ; knj. 25)
069 ISTRA
14

KOVAČIĆ, Zdravko
Zagreb : nart trgovina, 2003. -
06.068 KOVAČ lek
LEPŠEGA ne kak
Čakovec : Matica hrvatska, Ogranak : Zajednica hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije, 2012. -
(Knjižnica Matice hrvatske, Čakovec ; knj. 40 (54))
061 LEPŠE
20

ODNOSI s
Zagreb, Hrvatska udruga za odnose s javnošću, 2009. ([Sv. Nedelja] : Printera). -
(Biblioteka Print)
061.2.053.52(035) ODNOS odn
Novak, Antun
Čakovec : Povijesno društvo Međimurske županije : Vatrogasna zajednica Međimurske županije, 2006. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
614.84 NOVAK osa
23

POSAVEC, Robert
Čakovec : ACT Grupa, potporna zadruga, 2018. -
061 POSAV pan
POSLOVANJE udruga, financijski,
Zagreb, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2005. (Zagreb : Sveučilišna tiskara). -
061.2(497.5)(094) POSLO pos
MACKEY, Albert Gallatin
Zagreb : Stari grad, 2004. -
(Biblioteka Saturn)
061 MACKE pov
27

MACCORMICK, John
Zagreb : Mate, 2010. -
(Biblioteka Gospodarska misao)
061 MACCO raz
28

ZIDIĆ, Igor
Zagreb : Ex libris, 2018. -
Biblioteka Ex libris)
7(091) ZIDIĆ sal
RIDLEY, Jasper
Zagreb : Prometej, 2001. -
(Posebno izdanje)
061 RIDLE slo
30

KNEZ, A.
Zagreb : Croatiaprojekt, 2000. -
061 KNEZS slo