Autor: KOSOR, Jadranka
1

Dvadeset proljeća
Varaždin : TIVA : Udruga specijalne jedinice policije PU Varaždinske ˝Roda˝, 2011. (Varaždin : TIVA). -
351.749(497.5)(091) DVADE dva
2

KOSOR, Jadranka
Zagreb : Naklada Ljevak, 2017. -
(Posebna izdanja)
323(497.5) KOSOR dan