Autor: PECK, Morgan Scott
PECK, Morgan Scott
Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 1995. -
(Posebna izdanja / Narodna knjiga ; knj. 18)
821.111(73)-3 PECK kre
3

PECK, Morgan Scott
Zagreb : V.B.Z., 1999. -
(Biblioteka 1000 cvjetova ; knj. 25)
159.9 PECK lju