Autor: SPYRI, Johanna
Napredno
SPYRI, Johanna
Zagreb : Mladost, 1983. -
(Biblioteka Vjeverica)
D SPYRI hei
SPYRI, Johanna
Zagreb : ˝Katarina Zrinska˝, 1997. -
D SPYRI hei
SPYRI, Johanna
Zagreb : Targa, 1995. -
(Biblioteka Pričam ti priču ; knj. 5)
D SPYRI hei
5

SPYRI, Johanna
Zagreb : Znanje; Jutarnji list, 2009.. -
(Biblioteka Stribor. Posebno izdanje; knj.6.)
D SPYRI hei