Pojam: Biblioteka Mansioni. Teatrologijska i dramska biblioteka
1

KOVAČ, Mario
Zagreb : Hrvatski centar ITI, 2016. -
(Biblioteka Mansioni. Teatrologijska i dramska biblioteka)
792 KOVAČ uda
2

MITROVIĆ, Nina
Zagreb : Hrvatski centar ITI, 2016. -
(Biblioteka Mansioni. Teatrologijska i dramska biblioteka / Hrvatskoi centr ITI)
821.163.42-2 MITRO dra