Pojam: Nar
2

BYRNE, Lorna
Zagreb : Naklada Ljevak, 2017. -
(Biblioteka Nar)
821.111-94 BYRNE anđ
3

BYRNE, Lorna
Zagreb : Naklada Ljevak, 2010. -
(Nar)
235 BYRNE anđ
4

BYRNE, Lorna
Zagreb : Naklada Ljevak, 2013. -
(Nar)
821.111-94 BYRNE anđ
5

BYRNE, Lorna
Zagreb : Naklada Ljevak, 2014. -
(Nar)
821.111-94 BYRNE lju
7

BYRNE, Lorna
Zagreb : Naklada Ljevak, 2012. -
(Nar)
821.111-94 BYRNE stu
8

BYRNE, Lorna
Zagreb : Naklada Ljevak, 2012. -
(Nar)
235 BYRNE stu
ČEHULIĆ, Lidija
Zagreb : Politička kultura, 2003. -
(Biblioteka Međunarodne studije)
327.51 ČEHUL eur
11

ČUDINA, Vera
Zagreb : Naklada Ljevak, 2010. -
(Nar)
821.163.42-3 ČUDIN crn
12

DALRYMPLE, William
Zagreb : Naklada Ljevak, 2013. -
(Nar)
821.111-9 DALRY dev
13

DE GROOT, Bob
Zagreb : Strip-agent, 2015. -
(Leonardo ; 8)
74 DEGRO gen
14

FRANCETIĆ, Zdenko
Zagreb : Naklada Ljevak, 2017. -
(Nar)
821.163.42 FRANC mor
15

GLAURDIĆ, Josip
Zagreb : Mate [etc.], 2011. -
(Biblioteka Međunarodni odnosi)
327 GLAUR vri
16

GLOBALIZACIJA
Osijek ; Zagreb ; Split : Pan Liber, 1999. -
(Biblioteka Vanjska politika i međunarodni odnosi ; knj. 3)
339.9 GLOBA
HORVAT, Josip
Zagreb : Stvarnost, 1965. -
(Biblioteka Novinarska djela)
929 HORVA hrv
HORVAT, Josip
Zagreb : Stvarnost, 1962. -
(Biblioteka novinarskih djela)
070(09) HORVA pov
20

LARI Mari
Zagreb : Naklada Ljevak, 2014. -
(Biblioteka Nar)
821.163.42-3 LARIM bez
LEŠIĆ, Zdenko
Zagreb [etc.] : Naklada Zoro, 2004. -
(Biblioteka Postmoderne naracije)
821.163(497.6)-3 LEŠIĆ knji
22

LEWIS, Clive Staples
Zagreb : Golden marketing, 2002. -
(Biblioteka Krijesnica)(Kronike iz Narnije ; knj. 4)
D LEWIS kra
23

LEWIS, Clive Staples
Zagreb : Golden marketing, 2003. -
(Biblioteka Krijesnica)(Kronike iz Narnije ; knj. 5)
D LEWIS plo
24

LEWIS, Clive Staples
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2004. -
(Biblioteka Krijesnica)(Kronike iz Narnije ; 6)
D LEWIS sre
26

NARODNE pjesme
Zagreb : Matica hrvatska, 2013. -
(Hrvatske narodne pjesme . Rukopisna baština ; novi niz ; knj. 3)
821.163.42-8 NAROD
NARODNE pjesme iz
Zagreb : Matica hrvatska, 1996. -
(Hrvatske narodne pjesme. Rukopisna baština ; knj. 1)
821.163.42-1(082) NAROD
29

OWEN, James A.
Zagreb : Algoritam, 2011-. -
(Kronike Imaginaria Geographia ; knj. 3) (Biblioteka Arboretum)
821.111(73)-31 OWEN ind
30

OWEN, James A.
Zagreb : Algoritam, 2010. -
(Kronike Imaginaria Geographia ; knj. 2) (Biblioteka Arboretum) sti za mlade
O OWEN pot