Pojam: HRANA-SIGURNOST
1

KREŠIĆ, Greta
Opatija : Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2012. -
(Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum Fluminensis)
613.2 KREŠI tre
2

MILARDOVIĆ, Anamarija Helena
Čakovec : Dvostruka duga, 2016. -
502/504 MILAR hra