Pojam: VATROGASTVO
1

Kovaček, Stjepan
Martijanec : Dobrovoljno vatrogasno društvo Martijanec, 2016. (Ludbreg : Grafičar). -
614.84:061.2(497.523Martijanec) KOVAČ 12
Kovaček, Stjepan
Ludbreg : Dobrovoljno vatrogasno društvo Ludbreg, 2019. -
614.84:061.2(497.522Ludbreg)(091) KOVAČ
Novak, Antun
Čakovec : Povijesno društvo Međimurske županije : Vatrogasna zajednica Međimurske županije, 2006. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
614.84 NOVAK osa