Pojam: 1990
BELOVIĆ, Darko
Čakovec : vlast. nakl., 2006. -
323(497.5) BELOV poč
ČEHULIĆ Vukadinović, Lidija
Zagreb : Politička kultura ; Podgorica : CID, 2010. -
(Biblioteka Posebna izdanja)
327 ČEHUL eur
3

GRANIĆ, Mate
Zagreb : Večernji list, 2019. -
327(497.5) GRANI dip
4

KOVAČ, Emilija
Čakovec : Grad Čakovec, 2012. -
(Biblioteka Insula ; knj. 31)
821.163.42.09 KOVAČ ama
6

LAMZA-Posavec, Vesna
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2015. -
(Biblioteka Studije ; knj. 21)
316 LAMZA mje
7

LUČIĆ, Krunoslav
Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2017. -
(Edicija Rakurs ; knj. 14)
778.5 LUČIĆ fil
8

MARIJAN, Davor
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2017. -
32(497.5)(091) MARIJ hrv
MIRIĆ, Jovan
Zagreb : SKD Prosvjeta, 2010. -
(Biblioteka Politea)
323.1 MIRI kos
10

PAVIČIĆ, Jurica
Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2017. -
(Edicija Rakurs ; knj. 12)
791 PAVIČ kla
11

PAVIČIĆ, Jurica
Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2011. -
791 PAVIČ pos
12

PINTER, Tomislav
Zagreb : Durieux, 2010. -
821.163.42-94 PINTE bli
13

SCHIFF, Peter D.
Zagreb : Mate, 2011. -
(Biblioteka Gospodarska misao)
336 SCHIF dok