Pojam: KVALITETA PRIJENOSA PODATAKA
1

JEVTOVIĆ, Milojko
Beograd : Akademska misao, 2014. -
621.39=163.41 JEVTO kva