Pojam: TRENDOVI
1

KREŠIĆ, Greta
Opatija : Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2012. -
(Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum Fluminensis)
613.2 KREŠI tre
2

SLIVAR, Iva
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2016. -
338.48 SLIVA eur