Pojam: 821.133.1-3 BALZA ota
1

BALZAC, Honore de
Zagreb : Zagrebačka stvarnost, 2005. -
(Učilišno štivo. Lektira)
821.133.1-3 BALZA ota
2

BALZAC, Honore de
Zagreb : Mladost, 1998. -
(Naklada M ; kolo 1 ; knj. 1)
821.133.1-3 BALZA ota