Pojam: 1963
Napredno
BATUŠIĆ, Slavko
Zagreb : MH, 1963. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti)
821.163.42.09 BATUŠ lir
BUDISAVLJEVIĆ, Bude
Zagreb : MH [etc.], 1963. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; knj. 56)
821.163.42-3 BUDIS dje
ISTARSKE freske
Zagreb : Zora, 1963. -
(Umjetnički spomenici Jugoslavije)
7.033 ISTAR
JAGIĆ, Vatroslav
Zagreb : Matica hrvatska [etc.], 1963. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; knj.43.)
821.163.42-8 JAGIĆ ras
JURAJ Dalmatinac
Zagreb : Zora, 1963. -
(Umjetnički spomenici Jugoslavije)
73 JURAJ
KAESTNER, Erich
Sarajevo : ˝Veselin Masleša˝, 1963. -
(Deset odabranih knjiga ˝Lastavice˝ ; kolo 6 ; knj. 4)
D KAEST let
MATJE, M. J.
Sarajevo : ˝Veselin Masleša˝, 1963. -
299 MATJE sta
NARODNE drame poslovice
Zagreb : Matica hrvatska : Zora, 1963. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; knj. 27)
821.163.42-2 NAROD dra
NEHAJEV, Milutin Cihlar
Zagreb : Matica hrvatska [etc.], 1963. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; knj.82)
821.163.42-3 NEHAJ bij
SLAVIČEK, Milivoj
Zagreb : Naprijed, 1963. -
821.163.42-1 SLAVI pre
ŠALJIVE narodne pripovijetke
Zagreb : Školska knjiga, 1963. -
(Dobra knjiga. Lektira za 5. razred osnovne škole)
D ŠALJI
TEHNIČKA enciklopedija
Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1963-. -
03:62 TEHNI
TRESIĆ Pavičić, Ante
Zagreb : MH, 1963. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti)
821.163.42-1 TRESI pje
UKRAJINSKE narodne priče
Beograd : Narodna knjiga, 1963. -
D UKRAJ