Pojam: 1968
Napredno
GREENE, Graham
Novi Sad : Bratstvo-jedinstvo, 1968. -
(Biblioteka Izabrana dela ; kolo, knj. 6)
821.111-3 GREEN moć
GREENE, Graham
Novi Sad : Bratstvo-jedinstvo, 1968. -
(Biblioteka Izabrana dela ; 5 kolo, knj. 2)
821.111-3 GREEN naš
HELLER, Joseph
Rijeka : ˝Otokar Keršovani˝, 1968. -
(Biblioteka Zlatni paun)
821.111(73)-31 HELLE kva
PAVIĆ, Nikola
Čakovec : Ogranak MH, 1968. -
(Biblioteka Ogranka MH Čakovec ; knj.7.)
821.163.42-1 PAVIĆ.N PR