Pojam: 1977
Napredno
BARBIERI, Veljko
Zagreb : Naklada Centra društvenih djelatnosti SSOH, 1977. -
(Suvremeni hrvatski pisci)
821.163.42-3 BARBI zat
BJAŽIĆ, Mladen
Zagreb : Mladost, 1977. -
(Biblioteka Jelen)
D BJAŽI sve
BROWN Cave, Anthony
Zagreb : Centar za informacije i publicitet, 1977. -
(Biblioteka Tajne sile)
940.53/.54 BROWN vel
IBSEN, Henrik
Zagreb : Školska knjiga, 1977. -
(Dobra knjiga)
821.113.4-2 IBSEN nor
KRTALIĆ, Ivan
Čakovec : Zrinski, 1977. -
821.163.42-3 KRTAL med
LOVRAK, Mato
Zagreb : Mladost, 1977. -
(Biblioteka Vjeverica)
D LOVRA dru
MAJDAK, Zvonimir
Zagreb : Znanje, 1977. -
(Hit : biblioteka moderne literature)
821.163.42-3 MAJDA mar
MARX, Karl
Zagreb : Centar društvenih djelatnosti SSOH, 1977. -
(Udžbenici i priručnici Marksizam)
332 MARX ose
MATKOVIĆ, Marijan
Zagreb : Matica hrvatska, 1977. -
(Suvremeni hrvatski pisci)
821.163.42-2 MATKO ika
MUZIČKA enciklopedija
Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1971-1977. -
03 MUZIČ
NAZOR VLADIMIR
Zagreb [etc.] : Mladost [etc.], 1977. -
(Sabrana djela Vladimira Nazora ; sv. 1)
821.163.42-1 NAZOR pje
NAZOR, Vladimir
Zagreb : Mladost [etc.], 1977. -
(Sabrana djela Vladimira Nazora ; sv.19)
821.163.42-9 NAZOR dne
NAZOR, Vladimir
Zagreb [etc.] : Mladost [etc.], 1977. -
(Sabrana djela Vladimira Nazora ; sv. 18)
821.163.42-4 NAZOR ese
NAZOR, Vladimir
Zagreb : JAZU, 1977. -
(Sabrana djela Vladimira Nazora ; sv. XX.)
821.163.42-5 NAZOR gov
NAZOR, Vladimir
Zagreb : Školska knjiga, 1977. -
(Biblioteka Dobra knjiga)
821.163.42-31 NAZOR iza
NAZOR, Vladimir
Zagreb : JAZU, 1977. -
(Sabrana djela Vladimira Nazora ; sv. XXI.)
821.163.42-6 NAZOR pis
NAZOR, Vladimir
Zagreb [etc.] : Mladost [etc.], 1977. -
(Sabrana djela Vladimira Nazora ; sv. 2)
821.163.42-1 NAZOR pje
NAZOR, Vladimir
Zagreb [etc.] : Mladost [etc.], 1977. -
(Sabrana djela Vladimira Nazora ; sv. 3)
821.163.42-1 NAZOR pje
NAZOR, Vladimir
Zagreb [etc.] : Mladost [etc.], 1977. -
(Sabrana djela Vladimira Nazora ; sv. 4)
821.163.42-1 NAZOR pje
NAZOR, Vladimir
Zagreb [etc.] : Mladost [etc.], 1977. -
(Sabrana djela Vladimira Nazora ; sv. 5)
821.163.42-1 NAZOR pje
NAZOR, Vladimir
Zagreb [etc.] : Mladost [etc.], 1977. -
(Sabrana djela Vladimira Nazora ; sv. 6)
821.163.42-1 NAZOR pje
NAZOR, Vladimir
Zagreb [etc.] : Mladost [etc.], 1977. -
(Sabrana djela Vladimira Nazora ; sv. 7)
821.163.42-8 NAZOR pre
NAZOR, Vladimir
Zagreb [etc.] : Mladost [etc.], 1977. -
(Sabrana djela Vladimira Nazora ; sv. 8)
821.163.42-1 NAZOR pre
NAZOR, Vladimir
Zagreb [etc.] : Mladost [etc.], 1977. -
(Sabrana djela Vladimira Nazora ; sv. 9)
821.163.42-1 NAZOR pre
NAZOR, Vladimir
Zagreb [etc.] : Mladost [etc.], 1977. -
(Sabrana djela Vladimira Nazora ; sv. 10)
821.163.42-3 NAZOR pro