Napredno
AUEL, Jean M.
Zagreb : Globus, 1985. -
(Biblioteka Globus)
821.111(73)-3 AUEL dol
BABIĆ, Ljubo
Zagreb : Matica hrvatska, 1985. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; knj. 21)
821.163.42-82 BABIĆ iza
BARTHELME, Donald
Zagreb : NZ MH, 1985. -
(Opća knjižnica ; sv. 56)
821.111(73)-3 BARTH otč
BOORSTIN, Paul
Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1985. -
(Zabavna biblioteka)
821.111(73)-31 BOORS div
BULAT, Rade
Zagreb [etc.] : Globus [etc.], 1985. -
(Posebna izdanja)
949.71 BULAT des
BURNETT, Frances Hodgson
Zagreb : Znanje, 1985. -
(Evergrin ; 42)
D BURNE mal
CARDINAL, Marie
Zagreb : Globus, 1985. -
(Biblioteka Žena)
821.133.1-13 CARDI rij
CESARIĆ, Dobriša
Zagreb : Mladost, 1985. -
(Pjesnikov izbor)
821.163.42-1 CESAR spa
DEFOE, Daniel
Zagreb : Mladost, 1985. -
(Biblioteka Jelen)
D DEFOE rob
DEVIDE, Vladimir
Ljubljana : Cankarjeva založba, 1985. -
(N biblioteka)
821.521-1 DEVID jap
DRŽIĆ, Marin
Zagreb : Školska knjiga, 1985. -
(Dobra knjiga)
821.163.42-2 DRŽIĆ nov
FISCHER, Louis
Zagreb : Globus, 1985. -
(Plava biblioteka)
929 FISCH len1-2
FISCHER, Marie Louise
Opatija : ˝Otokar Keršovani˝, 1985. -
821.112.2-3 FISCH dje
FISCHER, Marie Louise
Opatija : ˝Otokar Keršovani˝, 1985. -
821.112.2-3 FISCH maj
FISCHER, Marie Louise
Opatija : ˝Otokar Keršovani˝, 1985. -
821.112.2-3 FISCH plo
FISCHER, Marie Louise
Opatija : ˝Otokar Keršovani˝, 1985. -
821.112.2-3 FISCH slo
FISCHER, Marie Louise
Opatija : ˝Otokar Keršovani˝, 1985. -
821.112.2-3 FISCH taj
FISCHER, Marie Louise
Opatija : ˝Otokar Keršovani˝, 1985. -
821.112.2-3 FISCH vre
GANDHI, Indira Shrimati
Beograd : RO˝ Nova knjiga ˝, 1985. -
Biblioteka Svedočanstva
92 GANDH.I moj
GARCIA Lorca, Federico
Zagreb : Mladost, 1985. -
(Biblioteka Zlatno slovo)
821.134.2-1 GARCI izb
GILGAMEŠ : sumersko-babilonski
Sarajevo : ˝Veselin Masleša˝, 1985. -
(Biblioteka Lektira : Ars)
821.214.32-1 GILGA
GOETHE, Johann Wolfgang
Zagreb : Školska knjiga, 1985. -
(Biblioteka Dobra knjiga)
821.112.2-31 GOETH pat
GUNDULIĆ, Ivan
Zagreb : Školska knjiga, 1985. -
(Bibliioteka Dobra knjiga)
821.163.42-1 GUNDU osm