Napredno
Leksikografski zavod ˝Miroslav Krleža˝, 1993
BADALIĆ, Hugo
Zagreb : Grech, 1993. -
(Hrvatska kazališna knjižnica ; kolo 1 ; sv. br. 6)
78 BADAL nik
BALOG, Zvonimir
Zagreb : Mladost, 1993. -
(Biblioteka Vjeverica)
D BALOG pus
BJAŽIĆ, Mladen
Zagreb : Alfa, 1993. -
(Knjiga za mladež)
D BJAŽI opa
7

BONSELS, Waldemar
Zagreb : Mladost, 1993. -
(Biblioteka Vjeverica)
D BONSA pče
BOŽDAR, Ivan
Zagreb : Alfa, 1993. -
(Knjiga za mladež)
D BOŽDA pis
BRLIĆ Mažuranić, Ivana
Zagreb : Konzor, 1993. -
D BRLIĆ bas
BRUCKNER, Pascal
Zagreb : Ceres, 1993. -
(Biblioteka Ceres ; knj. 3)
821.133.1-3 BRUCK led
CALDERON DE LA BARCA, Pedro
Zagreb : Grech, 1993. -
(Hrvatska kazališna knjižnica)
821.134.2-2 CALDE živ
CAREVIĆ, Olga
Zagreb : Sveučilišna naklada, 1993. -
(Res publica. Biblioteka Posebna izdanja ; knj. 2)
323 CAREV moj
CHRISTIE, Agatha
Zagreb : Izvori, 1993. -
821.111-3 CHRIS kar
CHRISTIE, Agatha
Zagreb : Izvori, 1993. -
(Biblioteka Agatha)
821.111-3 CHRIS smr
CIHLAR Nehajev, Milutin
Zagreb : Eminex, 1993. -
821.163.42-3 CIHLA vuc
CLARKE, Arthur C.
Zagreb /etc./ : Izvori /etc./, 1993. -
821.111-31 CLARK dvi
COURTHS-Mahler, Hedwig
Zagreb : NZ MH, 1993. -
(Pučka knjižnica)
821.112.2-3 COURT src
COVER, Arthur Byron
Zagreb : Mladinska knjiga, 1993. -
(Vremenski stroj ; 9)
D COVER ošt
CRICHTON, Michael
Zagreb : Mladinska knjiga, 1993. -
821.111(73)-31 CRICH jur
ČALIĆ, Eduard
Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1993. -
94(4) ČALIĆ evr
DE AMICIS, Edmondo
Zagreb : Mosta, 1993. -
(Biblioteka Pisci za mlade)
D DEAMI src
DELLY, M.
Zagreb : Katarina Zrinska, 1993. -
821.133.1-31 DELLY dvo