Pojam: 338.48
1

BARTOLUCI, Mato
Zagreb : Školska knjiga, 2013. -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
338.48 BARTO upr
2

BELIĆ, Martina
Zagreb : Nova knjiga Rast, 2013. -
338.48 BELIĆ eu
3

CURIĆ, Zoran
Zagreb : Naklada Ljevak, 2013. -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
338.48 CURIĆ geo
MAGAŠ, Dragan
Rijeka : Adamić ; Opatija : Sveučilište u Rijeci :Fakultet za turist. i hotelski menadžment, 2003. -
(Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum Fluminensis)
338.48 MAGAŠ man
6

POLJANEC-Borić, Saša
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk [etc.], 2011. -
(Socioloska biblioteka)
316.4 POLJA hrv
7

RJEČNIK turizma
Zagreb : Masmedia, 2001. -
338.48(03) RJEČN
8

SLIVAR, Iva
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2016. -
338.48 SLIVA eur
10

ŠURAN, Fulvio
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2016. -
338.48 ŠURAN slo
VUKONIĆ, Boris
Zagreb : Prometej, 2005. -
(Znanstvena biblioteka)
338.48 VUKON pov