Napredno
372.882.1(O35) USKOK vod
4

BAKOVIĆ, Anto
Zagreb : Martyrium Croatiae, 2007. -
272 BAKOV hrv
6

BELAMARIĆ, Joško
Split-Zagreb : EX libris, 2006. -
72 BELAM fre
8

BRADEN, Gregg
Zagreb : V.B.Z., 2008. -
(Biblioteka 1000 cvjetova ; knj. 74)
572 BRADE bož
CHOPRA, Deepak
Čakovec : Dvostruka duga, 2006. -
(Biblioteka Jupiter)
172.4 CHOPR mir
CIMERMAN, Franjo
Čakovec : Knjigovodstvo Cimerman, 1998. -
334.722 CIMER obr
14

ČORAK, Željka
Zagreb : Matica hrvatska, 2000. -
(Posebna izdanja / Matica hrvatska)
72 ČORAK ufu
15

ČUDINA-Obradović, Mira
Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga : Učiteljski fakultet, 2014. -
372.4 ČUDIN psi
19

DAVIES, Merryl Wyn
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2004. -
(Biblioteka za početnike)
572 DAVIE ant
20

DAVIES, Merryl Wyn
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2004. -
(Biblioteka za početnike)
572 DAVIE ant
22

DOŠEN-Dobud, Anka
Zagreb : Alinea, 2016. -
(Biblioteka Pedagogija ; kolo 1, knj. 19)
372 DOŠEN dij
25

ĐURIĆ, Tomislav
Varaždinske Toplice ; Samobor : Meridijani ; Varaždin : Matica hrvatska, Ogranak, 2010. -
(Bibliotheca Historia Kroatica [i. e. Croatica] ; knj. 55)
72 ĐURIĆ crk
27

ĐURIĆ, Tomislav
Samobor : Hrvatski zemljopis, 2002. -
(Biblioteka Historia Croatica ; knj.32. Stara zdanja sjeverne Hrvatske ; knj.1)
72 ĐURIĆ sta
29

ERASMUS, Roterdamus
Zagreb : CID-NOVA, 1999. -
(Biblioteka Tragovi ; knj. 42)
165.72 ERAZM poh
30

ERBEN, Radovan
Zagreb : Školska knjiga, 2002. -
372.8:59 ERBEN pra