Pojam: 949.71
ANTOLJAK, Stjepan
Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1992. -
(Hrvatske povjesnice)
949.713 ANTOLJ hrv
BULAT, Rade
Zagreb [etc.] : Globus [etc.], 1985. -
(Posebna izdanja)
949.71 BULAT des
6

BUNJAC, Branimir
Čakovec : Povijesno društvo Međimurske županije ; Čakovec : Tiskara Zrinski, 2012. -
949.71 BUNJA rat
FELETAR, Dragutin
Čakovec : KPD ˝Zrinjski˝, 1971. -
(Biblioteka ˝Kajkavskog kalendara : sv. 6)
949.71 FELET nav
10

GAVRILOVIĆ, Darko
Split : Marjan tisak, 2002. -
949.713 GAVRI stj
11

HORVAT, Josip
Zagreb : ˝August Cesarec˝, 1989. -
(Biblioteka Historiae)
949.713 HORVA pol
HORVAT, Rudolf
Vinkovci : Privlačica, 1992. -
(Slavonica. I kolo, 6. knjiga.)
949.713 HORVA sla
IZVORI za hrvatsku povijest
Zagreb : Školska knjiga, 1955-1959. -
949.713 IZVOR
JAREB, Jere
Zagreb : Institut za suvremenu povijest [etc.], 1997. -
(Biblioteka Hrvatska povijesnica. Monografije i studije ; 5)
949.713 JAREB zla
18

LOVRENOVIĆ, Ivan
Zagreb : Durieux, 2002. -
(Izabrana djela)
94 LOVRE bos
20

MATKOVIĆ, Hrvoje
Zagreb : Naklada Pavičić, 1998. -
(Biblioteka hrvatske povijesti)
949.71 MATKO pov
21

MIJATOVIĆ, Anđelko
Zagreb : Alfa, 1999. -
(Bilioteka Posebna izdanja / Alfa)
949.713 MIJAT zri
ORBINI, Mavro
Zagreb : Golden marketing [etc.], 1999. -
(Biblioteka Povijest hrvatskih političkih ideja ; 1 kolo, knj. 2)
949.71 ORBIN kra
PERIĆ, Ivo
Zagreb : Hrvatski institut za povijest [etc.], 2000-. -
328(497.13) PERIĆ hrv
24

PERIĆ, Ivo
Zagreb : CTT [etc.], 1997. -
94 PERIĆ pov
POVIJEST, BAŠTINA I KULTURA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Krapina :Krapinsko- Zagorska Županija, 2007. -
949.71 POVIJ
SENJSKI USKOCI
Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1983. -
(Biblioteka Vijenac ; knjiga 14.)
82-91 SENJSK
28

SPEHNJAK, Katarina
Zagreb : Hrvatski institut za povijest : Dom i svijet, 2002. -
(Biblioteka Hrvatska povjesnica. Monografije i studije ; 17)
329.71(949.713) SPEHN jav
29

TANNER, Marcus
Zagreb : Barbat [etc.], 1999. -
(Knjižnica Svjedoci povijesti ; knj. 10)
949.713 TANNE hrv