Pojam: 1.Hranjec_ Stjepan
LEPŠEGA ne kak
Čakovec : Matica hrvatska, Ogranak : Zajednica hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije, 2012. -
(Knjižnica Matice hrvatske, Čakovec ; knj. 40 (54))
061 LEPŠE