Pojam: 1(091)
BERČIĆ, Boran
Zagreb : KruZak, 2002. -
1(091) BERČI fil
2

CRITCHLEY, Simon
Zagreb : Naklada Ljevak, 2010. -
(Biblioteka Bookmarker)
1(091) CRITC knji
DESPOT, Branko
Zagreb : Demetra, 2000. -
(Demetra. Filosofska biblioteka Dimitrija Savića ; sv. 50)
1(091) DESPO fil
GRETIĆ, Goran
Zagreb : Hrvatsko filozofsko druIstvo, 1989.. -
(Biblioteka Filozofska istraIzivanja, knj.16)
1(091) GRETI tra
GUTHRIE, William Keith Chambers
Zagreb : Naklada Jurčić, 2005. -
1(091) GUTHR pov
8

HRVATSKA filozofija
Zagreb : Matica hrvatska, 2007. -
(Biblioteka XX. stoljeće)
1(091) HRVAT hrv
11

KUŠAR, Stjepan
Zagreb : Matica hrvatska, 2015. -
(Biblioteka Parnas. Niz Filozofija)
1(091) KUŠAR fil
NIETZSCHE, Friedrich
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2001. -
(Biblioteka Znanost u džepu)
1(091) NIETZ fil
14

OSBORNE, Richard
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2002. -
(Biblioteka Za početnike)
1(091) OSBOR dre
16

PAVAO Vuk-Pavlović
Zagreb : HAZU, Razred za društvene znanosti : Institut za filozofiju, 2003. -
1(091) PAVAO
PEJOVIĆ, Danilo
Zagreb : Matica hrvatska, 1999. -
(Biblioteka Parnas : Niz Filozofija)
1(091) PEJOV suv
PEJOVIĆ, Danilo
Zagreb : Naklada Ljevak, 2002. -
(Filozofska biblioteka)
1(091) PEJOV vel
RUSSEL, Bertrand
Split : Marjan tisak, 2005. -
(Slobodna Dalmacija)
1(091) RUSSE mud
22

SLOTERDIJK, Peter
Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. -
(Biblioteka Bookmarker)
1(091) SLOTE fil
ŠKORIĆ, Marija
Zagreb : Naklada MD, 2004. (Zagreb : Digitalni tisak CC). -
(Biblioteka Posebna izdanja / Naklada MD, Zagreb)
1(091) ŠKORI kra
24

ZIMMERMANN, Stjepan
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2001. -
(Biblioteka Filozofija)
1(091) ZIMME ohr