Pojam: 111.852
3

AGAMBEN, Giorgio
Zagreb : Meandarmedia, 2010. -
(Edicija Drugi smjer ; knj. 5)
111.852 AGAMB pro
CROCE, Benedetto
Zagreb : Naklada Ljevak, 2003. -
(Posebna izdanja)
111.852 CROCE bre
CROCE, Benedetto
Zagreb : Prosvjeta, 2004. -
(Biblioteka Theoria)
111.852 CROCE knji
6

ČAČINOVIĆ, Nadežda
Zagreb : Leykam international, 2017. -
(Biblioteka Uvodi)
82.01 ČAČIN uvo
8

ECO, Umberto
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2001. -
(Biblioteka Kultura)
111.852 ECOUM est
9

ECO, Umberto
Zagreb : Hena com, 2004. -
111.852 ECO pov
FINCI, Predrag
Zagreb: Izdanaj Antibarbarus, 2006. -
111.852:7 FINCI pri
12

GALOVIĆ, Milan
Zagreb : Demetra, 2002. -
(Demetra : filosofska biblioteka Dimitrija Savića ; sv.67)
111.852 GALOV bog
13

GALOVIĆ, Milan
Zagreb : Demetra, 2003. -
(Filosofska biblioteka Dimitrija Savića ; sv.77)
111.852 GALOV lje
14

GALOVIĆ, Milan
Zagreb : Demetra, 2005. -
(Demetra : filosofska biblioteka Dimitrija Savića ; sv. 87)
111.852 GALOV nak
GRLIĆ, Danko
Zagreb [etc.] : Naprijed [etc.], 1988. -
(Odabrana djela ; knjiga 4)
111.852 GRLIĆ iza
KUPAREO, Rajmund
Zagreb : Glas Koncila, 2007. -
(Biblioteka Hrvatska katolička baština 20. stoljeća ; knj. 5.)
111.852 KUPAR umI
MARITAIN, Jacques
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2001. -
(Biblioteka Kultura)
111.852 MARIT umj
22

MORIN, Edgar
Zagreb : TIM press, 2017. -
(Biblioteka Janus)
111.852 MORIN oes
23

SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. -
111.852 SCHEL fil
VUK-Pavlović, Pavao
Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1976. -
(Biblioteka znanstvenih radova)
111.852 VUK duš