Pojam: 339
BABIĆ, Mate
Zagreb : Privredni vjesnik, 1986. -
(Udžbenici zagrebačkog Sveučilišta = Manualia Universitatis...)
339 BABIĆ međ
2

BELIĆ, Martina
Zagreb : Nova knjiga Rast, 2013. -
338.48 BELIĆ eu
6

DUNKOVIĆ, Dario
Zagreb : Ekonomski fakultet, 2015. -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu =Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
339 DUNKO pos
8

GLOBALIZACIJA
Osijek ; Zagreb ; Split : Pan Liber, 1999. -
(Biblioteka Vanjska politika i međunarodni odnosi ; knj. 3)
339.9 GLOBA
Hrvatska izvozna
Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprava za poticanje ulaganja i izvoza, [2007.] ([Zagreb] : Kratis). -
339.564(497.5) HRVAT hrv
15

MISES, Ludwig von
Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2010. -
(Biblioteka Gospodarska misao)
339 MISES ant
16

PAVLEK, Zvonimir
Zagreb : Alfa, 2002. -
339 PAVLE mar
17

PLEVNIK, Jasna
Zagreb : Golden marketing, 2003. -
339 PLEVN iza
VINSKI, Ivo
Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1976. -
(Biblioteka znanstvenih radova)
339 VINSK dru
ZELENIKA, Ratko
Rijeka : Ekonomski fakultet, 2002. -
(Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum Fluminensis)
339 ZELEN inc