Pojam: 351
1

Dvadeset proljeća
Varaždin : TIVA : Udruga specijalne jedinice policije PU Varaždinske ˝Roda˝, 2011. (Varaždin : TIVA). -
351.749(497.5)(091) DVADE dva
Kemeter, Dragica
Zagreb : Društveno veleučilište, 2009. (Čakovec : Printex). -
(Biblioteka Suvremena javna uprava)
351.824.11(497.5) KEMET kom
5

MIKAC, Robert,
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2013. -
(Biblioteka Polemos)
351 MIKAC suv