Banner
Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Zagreb

Autor: ISAACSON, Walter