A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
Napredno
Izdanje: do
Članci:
1

Split : Croatian Communications and Information Society : University of Split, FESB, 2005- . -
621.39 JOUR
2

New York ; London : Academic Press, 1967- . -
004 JOU
3

Hershey : IGI Global, 1990- . -
004.65 JOU
Vol. 1, no. 1(1990)- . -
7

Cambridge : Cambridge University Press for the Linguistics Association of Great Britain, 1965- . -
80 JOU
8

Armonk : M. E. Sharpe, 1984- . -
007 JOUR
Vol. 1(1984)- . -
9

Leibniz : Institute for Psychology Information, 2015- . -
51 JOU
11

New York : Association for computing machinery, 1954- . -
004 JOUR
Vol. 1(1954)- . -
12

Oxford, England ; New York : Pergamont Press, 1978- . -
004.4 JOU
Vol. 29, no. 1(1978)- . -
16

Varaždin : Fakultet organizacije i informatike ; Savez socijalističke omladine, 1975- . -
378.18 KIB
Br. 1(1975)- . -
18

Guildford : Butterworths, 1987- . -
004.89 KNO
20

Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 1957- . -
02 KNJI
Letn. 1, št. 1 (l957)-
21

Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1991- . -
02 KNJI
Letn. 1, št. 1(1991)- . -
25

26

Zagreb : Poslovna učinkovitost, 2017- .
658.14 KON
27

Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odsjek za poremećaje u ponašanju, 1993- . -
343.9 KRI
Vol. 1, br. 1(1993)- .
28

Washington, DC : Linguistic Society of America, 1925- . -
81 LAN
29

Zagreb : Liderpress, 2005- . -
65.012.4 LID
30

Mountain View, CA : Infostrada, 1999- . -
004 LIN