4

ANIĆ, Vladimir
Zagreb : Novi Liber, 1998. -
801.323.1 ANIĆ rje
6

ARALICA, Ivan
Zagreb : Despot Infinitus, 2014. -
323(497.5) ARALI smr
7

BAJRUŠI, Robert
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2011. -
(Biblioteka Političko pleme)
323(497.5) BAJRU zor
BALETIĆ, Milovan
Zagreb : Naklada Pavičić, 2003. -
(Biblioteka Hrvatske povijesti)
323(497.5) BALET hrv
10

BARIĆ, Nikica
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. -
323(497.5) BARIĆ srp
BAUDRILLARD, Jean
Dubrovnik : Art radionica Lazareti, 2003. -
(Biblioteka Karantena)
323.28 BAUDR duh
12

BAUDRILLARD, Jean
Zagreb : Meandar, 2003. -
(Edicija Meandar ; knj. 82)
1:323 BAUDR pow
BELOVIĆ, Darko
Čakovec : vlast. nakl., 2006. -
323(497.5) BELOV poč
14

BIJELA knjiga Stipe Šuvara
Zagreb : Večernji posebni proizvodi, 2010. -
(Biblioteka Večernji edicija)
323(497.5) BIJEL
16

BRESHEETH, Haim
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2002. -
(Biblioteka Za početnike)
323.1 BRESH hol
18

BUJAS, Željko
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 1999. -
(Biblioteka Rječnici i leksikoni)
801.323.2 BUJAS vel
19

CANJUGA, Zlatko
Zagreb : Dom i svijet, 1999. -
323(497.5) CANJUG viz
CAREVIĆ, Olga
Zagreb : Sveučilišna naklada, 1993. -
(Res publica. Biblioteka Posebna izdanja ; knj. 2)
323 CAREV moj
21

CENČIĆ, Vjenceslav
Delnice : Spectrum, 2006. -
323.285 CENČI ate
24

ČOLOVIĆ, Ivan
Zagreb : Naklada Pelago, 2011. -
323(497.11) ČOLOV zanj
27

DEANOVIĆ, Mirko
Zagreb : Školska knjiga, 1997. -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studior)
801.323.2=50=862 DEANO TAL
28

DEKANIĆ, Igor
Zagreb : Prometej, 2004. -
(Biblioteka Liber memorabilium)
323(497.5) DEKAN dem
30

DEŽULOVIĆ, Boris
Zagreb : V.B.Z., 2012. -
(Biblioteka Ambrozija ; knj. 362)
323.1(497.5:497.4) DEŽUL rat