Napredno
1

CHOPRA, Deepak
Zagreb : V.B.Z., 2017. -
(Biblioteka 1000 cvjetova ; knj. 145)
159.9 CHOPR rec
5

ČUDINA-Obradović, Mira
Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga : Učiteljski fakultet, 2014. -
372.4 ČUDIN psi
7

ČUDINA, Vera
Zagreb : Večernji list, [2013?]. -
159.9 ČUDIN tak
8

DANA, Daniel
Zagreb : Mate, : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2014. -
(Biblioteka Gospodarska misao)
658.3 DANA rje
10

DE ANGELIS, Barbara
Zagreb : V.B.Z., 1997. -
159.9 DEANG ist
17

DESPOT Lučanin, Jasminka
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2003. -
(Biblioteka Psihološke teme ; knj. 3)
159.9 DESPO isk
DIAMOND, Marian
Lekenik : Ostvarenje, 2002. -
(Biblioteka Razvoj djeteta)
159.9 DIAMO čar
21

DURAN, Mirjana
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2001. -
159.9 DURAN dij
22

EDELMAN, Ric
Varaždin : ˝Katarina Zrinski˝, 2003. -
(Biblioteka 21. stoljeće)
159.9 EDELM obi
24

ELIACHEFF, Caroline
Zagreb : Prometej, 2004. -
(Biblioteka Rara avis)
159.9 ELIAC maj
FIELD, Lynda
Zagreb : Veble commerce, 2000. -
159.9 FIELD sna