A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z
Napredno
1

CVITAN, Dalibor
Zagreb : Stajergraf, 2004. -
(Izabrana djela Dalibora Cvitana ; knj. 4)
82.09 CVITA iza
2

CVITAN, Dalibor
Zagreb : Stajergraf, 2003. -
(Izabrana djela Dalibora Cvitana ; knj. 3)
821.163.42-8 CVITA iza
CVITAN, Dalibor
Zagreb : Stajergraf, 2002. -
(Izabrana djela Dalibora Cvitana ; knj.2)
821.163.42-3 CVITA iza
ČABRAJEC, Marina
Rijeka : Hrvatsko filološko društvo, 1999. -
(Književno-jezična knjižnica ; 22)
821.163.42-3 ČABRA int
5

ČEHOV, Anton Pavlovič
Zagreb : Gradsko dramsko kazalište ˝Gavella˝, 2006. -
(Dramska biblioteka ˝Gavella˝ ; knj. 6)
821.161.1-2 ČEHOV iva
ČORALIĆ, Lovorka
Samobor : Meridijani, 2007. -
94 ČORAL izp
9

ĆOSIĆ, Bora
Zagreb : Meandar, 2002. -
(Edicija Meandar ; knj.75)
821.163.41-1 ĆOSIĆ ire
10

DAHRENDORF, Ralf
Zagreb: Prometej, 2008. -
(Biblioteka NOta bene)
316 DAHRE isk
11

DANIEL, Antoine B.
Zagreb : Mozaik knjiga, 2003. -
821.133.1-32 DANIE ink
DANTE, Alighieri
Zagreb : Školska knjiga, 1974. -
(Dobra knjiga)
821.131.1-22 DANTE izb
14

DAVIDSON, Donald
Zagreb : Demetra, 2000. -
(Filosofska biblioteka Dimitrija Savića ; knj. 52)
1 DAVID ist
16

DE ANGELIS, Barbara
Zagreb : V.B.Z., 1997. -
159.9 DEANG ist
17

DE LA MOTTE, Anders
Zagreb : Znanje, 2013. -
(Knjiga dostupna svima ; 166)
821.113.6-3 DELAM igr
18

DE Luca, Erri
Zagreb : Meandarmedia, 2017. -
(Roman ; knj. 78)
821.131.1-3 DELUC izl
19

DE Quincey, Thomas
Zagreb : Zagrebačka naklada, 2010. -
(Feniks)
821.111-94 DEQUI isp
20

DEDIĆ, Arsen
Zagreb : Profil, 2009. -
821.163.42-1 DEDIĆ zid
DELORKO, Olinko
Zagreb : NZ MH, 1982. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; knj. 139)
821.163.42-82 DELOR iza
DELORKO, Olinko
Zagreb : Naprijed, 1990. -
(Djela hrvatskih pisaca)
821.163.42-1 DELOR iza
23

DEMETER, Dimitrija
Vinkovci : Riječ, 1999. -
(Croatica : hrvatska književnost u 100 knjiga ; 3 kolo, knj. 59)
821.163.42-2 DEMET izb
24

DESNICA, Vladan
Zagreb : Mozaik knjiga, 2008. -
(Sedmo kolo; sv. 37.)
821.163.42-3 DESNI igr
25

DESPOT Lučanin, Jasminka
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2003. -
(Biblioteka Psihološke teme ; knj. 3)
159.9 DESPO isk
27

DI MARIA, lina
Split : Verbum, 2003. -
(Biblioteka Stella ; knj. 13)
D DIMAR isu
DIANA, Srećko
Zagreb : Matica hrvatska, 1983. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; knj. 142)
821.163.42-82 DIANA iza
29

DICKER, Joel
Zaprešić : Fraktura, 2014. -
821.112.2(494)-3 DICKE ist
DIJK, Teun van
Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga, 2006. -
(Biblioteka Obrisi moderne)
316.75 DIJKT ide