Banner
NP PLITVICE
201920182019202020212022Sve
KNJIGE Pregleda:
Popis imena članova društva po gradovima i mjestima u Hrvatskoj / . - 0
Rukopis na njemačkom / . - 0
Molba Društva Banu da donira 10 000 forinti za gradnju vodovoda za potrebe Hotela Plitvice / . - 0
Nacrt dopisa Društva Prvoj hrvatskoj štedionici da li bi mogli i pod kojim uvjetima uzeti zajam od 30.000 forinti. / . - 0
Molba preuzvišenom gospodinu Dragutinu grofu Khuenu Hedervaryu da početkom 1896. godine za potporu Društvu doznači 1000 forinti preko Krajiške investicionalne zaklade za popravak Štefanijinog puta na Gornjim jezerima. / . - 0
Molba Društva Kraljevskom ugarskom ministru poljodjelstva u Budimpešti da im se na proljeće 1896. godine doznači 1300 forinti za izgradnju novih putova na Plitvičkim jezerima / . - 0
Potvrda o primitku 109,70 forinti / . - 0
Nacrt molbe jednoj gospođi da Društvu donira oveći iznos za pokrivanje znatnih dugova, aDruštvo će rado kamatu od 5 % plaćati / . - 0
Zapisnik napisan na anketnoj sjednici u šumarskom ravnateljstvu u Zagrebu / . - 0
Izvještaj tajnički za poslovnu godinu 1921 / . - 0
Izvještaj tajnika za 1922. godinu. / . - 0
Zaključni račun i bilanca za 1923. godinu / . - 0
Dnevni red za 26. glavnu skupštinu za 1923. godinu / . - 0
Izvještaj tajnika za 1924. godinu (31.12.1924.) / . - 0
Blagajnički izvještaj za 1925. godinu / . - 0
izvještaj tajnika za 1928. godinu (31.12.1928.) / . - 0
Poziv na 33. glavnu skupštinu Kraljevskom redarstvenom ravnateljstvu / . - 0
Poziv i dnevni red za 34. redovitu glavnu skupštinu Društva za 1931. / . - 0
Izvještaj revizionalnog (nadzornog) odbora za 1932. godinu / . - 0
Blagajnički izvještaj za 1933. godinu (31.12.1933.) / . - 0
Govor i pozdrav predsjednika Društva na skupštini za 1934. / . - 0
Zapisnik o vođenju skupštine i poziv na 37. redovitu glavnu skupštinu Društva u Narodnim Novinama br. 90 od 16.04.1935. godine / . - 0
Blagajnički izvještaj za 1935. godinu / . - 0
Dopis Upravi Policije u kojem Društvo dostavlja materijale sa godišnje skupštine Policiji / . - 0
Uplatni arak : Tajnički godišnji izvještaj 1930-1938 / . - 0
Potvrda blagajnika društva A. Katkića da je od Levina pl. Horvata primio 278 forinti koje je on ubrao od članova Društva / . - 0
Molba Društva Kraljevskom Ugarskom ministru za poljoprivredu u Budimpešti da im nakon što se izgradi Hotel Plitvice prepusti cijelu Turističku kuću ili samo 4 sobe na prvom katu te dopusti uređenje perivoja oko hotela / . - 0
Molba predsjednika Društva (banu Khuenu Herdervaryu ?) da im se proda zemljište na kojem se gradi Hotel Plitvice kako bi postali vlasnici tog zemljišta te na osnovu toga bi mogli dignuti zajam od 20.000 forinti za opremanje hotela. / . - 0
Dopis Levinu pl. Horvatu o mjenicama. ; Dopis Društva kojim traže da im se vrati 7 slika sa neke izložbe kako bi ih mogli koristiti kao zgoditke na lutrijskim srećkama / . - 0
Račun naslovljen na Društvo za razne ljekarije u iznosu 23,40 forinti / . - 0
Račun na ime Levina Horvata iz knjižare u Rijeci / . - 0
Molba Društva ministru za poljodjelstvo u Budimpešti da im početkom 1898. dodjeli obećanu potporu u iznosu 3 000 forinti za uređenje parkirališta kod Hotela Plitvice i putova oko jezera (dopis i nacrt dopisa). / . - 0
Izvještaj tajnika za 1926. godinu / . - 0
Dnevni red za 29. glavnu skupštinu za 1926. godinu i poziv na 29. redovitu glavnu skupštinu Društva u Narodnim Novinama od 18.01.1927. godine / . - 0
Zaključni račun i bilanca za 1926. godinu / . - 0
Prijepis zapisnika sa glavne skupštine za 1929. / . - 0
Prijedlog tajnika dr. Marka Eisenhutha da glavna skupština Društvaimenuje bana Savske Banovine dr. Ive Peroviča začasnim članom Društva / . - 0
Zapisnik sa sjednice užeg vodstva Društva / . - 0
Zapisnik o vođenju skupštine i poziv na 35. redovitu glavnu skupštinuDruštva u Narodnim Novinama br. 73 od 27.03.1932. godine / . - 0
Poziv Upravi Policije na 35. redovitu glavnu skupštinu Društva. / . - 0
Prijedlog za glavnu skupštinu Društva da se dio puta od Galovca do Labudovca nazove „Put dr. Gustava Janečeka˝ / . - 0
Izvještaj tajnika za 1936. godinu (31.12.1936.) / . - 0
Blagajnički izvještaj za 1937. godinu / . - 0
Pozdrav predsjednika 40. redovitoj glavnoj skupštini Društva / . - 0
Izvještaj revizionalnog (nadzornog) odbora za 1938. godinu/ . - 0
Poziv Upravi Policije na 41. redovitu glavnu skupštinu Društva / . - 0
Potvrda blagajnika društva Katkića da je od Levina pl. Horvata primio 635 forinti / . - 0
Potvrda o preuzimanju 124,84 forinte / . - 0
Molba Društva Njegovoj carskoj i kraljevskoj Visosti prejasnom gospodinu Nadvojvodi Josipu za potporu u iznosu 8.000 forinti iz državnih sredstva / . - 0
Bilanca Društva za 1921. godinu / . - 0
Zaključni račun i bilanca za 1924. godinu / . - 0
Blagajnički izvještaj za 1925. godinu / . - 0
Zaključni račun za 1925. godinu / . - 0
Izvještaj revizionalnog odbora za 1928. godinu / . - 0
Prijedlog za nove članove nadzornog i upravnog odbora / . - 0
Točka 6. dnevnog reda glavne skupštine za 1929. : promjena naziva Društva i obrazloženje. / . - 0
Dopis Upravi Policije u svrhu odobrenja izmijenjenih društvenihpravila / . - 0
Pozdrav predsjednika 33. glavnoj skupštini Društva za 1930. godinu / . - 0
Zapisnik sa sjednice užeg vodstva Društva, održane nakon skupštine Društva / . - 0
Izvještaj revizionalnog odbora za 1931. godinu / . - 0
Zapisnik sa sjednice užeg vodstva Društva, održane nakon skupštine Društva / . - 0
Poziv i dnevni red za 35. redovitu glavnu skupštinu Društva za 1932. / . - 0
Prijedlog za glavnu skupštinu Društva da se dio parka od jezera Okrugljak do Gradinskog jezera nazove „Perivoj Kralja Petra II˝ / . - 0
Zapisnik sa sastanka Društva na kojem se raspravljalo o rješenju Kraljevske Direkcije šuma i odgovoru na to rješenje / . - 0
Zapisnik o vođenju skupštine Društva / . - 0
Dopis Novostima, Jutarnjem listu i drugim novinama o aktivnostima Društva u 1936. godini te molba da se to objavi u društvenim vijestima / . - 0
Pozdrav predsjednika 41. redovitoj glavnoj skupštini Društva / . - 0
Obračun glede izdataka N. Fišera za gradnju hotela na Plitvicama 1895. / . - 0
Molba Društva za financijsku potporu od 15.000 forinti / . - 0
Izvještaj revizionalnog odbora za 1924. godinu / . - 0
Izvještaj tajnika za 1925. godinu / . - 0
Dnevni red za 28. glavnu skupštinu za 1925. godinu i poziv na 28. redovitu glavnu skupštinu Društva u Narodnim Novinama od 20.03.1926. godine / . - 0
izvještaj tajnika za 1929. godinu (31.12.1929.) / . - 0
Izvještaj revizionalnog odbora za 1929. godinu / . - 0
Točke 7., 8. i 9. dnevnog reda glavne skupštine za 1929. :imenovanje novog upravnog odbora, predsjednika i nadzornog odbora / . - 0
Izvještaj revizionalnog odbora za 1930. godinu / . - 0
Pozdrav predsjednika 34. redovitoj glavnoj skupštini Društva / . - 0
Izvještaj tajnika za 1933. godinu (31.12.1933.) / . - 0
Blagajnički izvještaj za 1934. godinu / . - 0
Izvještaj tajnika za 1935. godinu (31.12.1935.) / . - 0
Izvještaj tajnika za 1937. godinu (31.12.1937.) / . - 0
Izvještaj revizionalnog (nadzornog) odbora za 1937. godinu/ . - 0
Zapisnik sa sjednice užeg vodstva Društva, održane nakon skupštine Društva / . - 0
Izvještaj tajnika za 1938. godinu (31.12.1938.) / . - 0
Zapisnik o vođenju skupštine Društva / . - 0
Uplatni arak : Tajnički godišnji izvještaj 1895., 1919-1929 / . - 0
Molba Društva Banu da donira 10 000 forinti za gradnju vodovoda za potrebe Hotela Plitvice / . - 0
Potvrda o primitku 300 forinti od Levina pl. Horvata koje je prikupiood Prve hrvatske štedione, 26. domobranske pukovnije i imovne obćine Nova Gradiška / . - 0
Potvrda o primitku 3000 forinti od Levina pl. Horvata / . - 0
Molba Društva Kraljevskom ugarskom ministru poljodjelstva u Budimpešti da im udjeli beskamatni zajam od 25 000 forinti za dovršetak hotela / . - 0
Obračun trgovine Petra Šorka iz Ličkog Petrovog Sela za usluge i robu isporučenu Društvu / . - 0
Dopis Ministarstvu da se ukine odluka iz srpnja 1897. kojom se Društvu zabranjuje točenje pića u društvenom hotelu. / . - 0
Izvještaj revizora o pregledu bilance za 1921. godinu / . - 0
Izvještaj revizionalnog odbora za 1923. godinu / . - 0
Bilanca za 1925. godinu / . - 0
Obraćanje predsjednika glavnoj skupštini i vođenje skupštine / . - 0
izvještaj tajnika za 1928. godinu (31.12.1928.) / . - 0
Zaključni račun za 1930. godinu / . - 0
Poziv Upravi Policije na 34. redovitu glavnu skupštinu Društva. / . - 0
Lista članova upravnog i nadzornog odbora Društva za period od 1933. do 1935. / . - 0
Zagreb, ožujak 1934., Poziv i dnevni red za 36. redovitu glavnu skupštinu Društva za 1933. te isječak poziva iz Narodnih Novina br. 84 od 11.04.1933. godine. / . - 0
Zapisnik o vođenju 36. redovite glavne skupštine za 1933. / . - 0
Pozdrav predsjednika 36. redovitoj glavnoj skupštini Društva / . - 0
Prijedlog za glavnu skupštinu Društva da se dio parka koji okružuje novu električnu centralu (Burgeti) nazove „Park Nikole Tesle˝ / . - 0
Pozdrav predsjednika 39. redovitoj glavnoj skupštini Društva i poziv na 39. redovitu glavnu skupštinu Društva u Narodnim Novinama / . - 0
Blagajnički izvještaj za 1936. godinu / . - 0
Molba Društva Kraljevskom ugarskom ministru financija u Budimpešti da se Društvu povrati pristojbe od 450 forinti koliko su više uplatili za neprodanih 15.000 lutrijskih srećki / . - 0
Zagreb, 24.03.1897., Dopis Petra Šorka iz Ličkog Petrovog Sela prema Društvu u kojem traži da se podmiri dvogodišnje dugovanje prema njegovoj trgovini u iznosu 92,29 forinte / . - 0
Izvještaj tajnički za poslovnu godinu 1920 / . - 0
Molba tajnika Društva Marka Eisenhutha da mu Kraljevska zemaljska vlada dopusti da bude član ravnateljstva društva „Plitvička jezera d.d.˝ / . - 0
Izvještaj revizionalnog odbora o pregledu računa i knjiga za 1922. / . - 0
Blagajnički izvještaj za 1923. godinu. / . - 0
Izvještaj tajnika za 1923. godinu / . - 0
Izvještaj revizionalnog odbora za 1925. godinu / . - 0
Dnevni red i obraćanje predsjednika na 30. glavnoj skupštini za 1927. godinu i poziv na 30. redovitu glavnu skupštinu Društva u Narodnim Novinama br. 42 od 21.02.1928. godine / . - 0
Blagajnički izvještaj za 1928. godinu / . - 0
Pozdrav predsjednika 32. glavnoj skupštini Društva za 1929. godinu / . - 0
Dopis Kraljevskoj Banskoj Upravi o promjeni naziva društva i društvenih pravila izglasanih na glavnoj skupštini 31.03.1930. / . - 0
Blagajnički izvještaj za 1930. godinu (31.12.1930.) / . - 0
Zapisnik o vođenju skupštine i poziv na 34. redovitu giavnu skupštinu Društva u Narodnim Novinama br. 70 od 24.03.1932. godine / . - 0
Zapisnik sa sjednice užeg vodstva Društva, održane nakon skupštine Društva / . - 0
Izvještaj revizionalnog (nadzornog) odbora za 1935. godinu / . - 0
Zapisnik o vođenju skupštine Društva / . - 0
Dopis Upravi Policije u kojem Društvo dostavlja materijale sa godišnje skupštine (tajnički izvještaj, blagajnički izvještaj, revizionaini izvještaj i zapisnik o skupštini) Policiji / . - 0
Zapisnik užeg vodstva Društva o izradi programatske prestavke / . - 0
Potvrda blagajnika društva A. Katkića o preuzimanju štedne knjižice sa 176 forinti za razne namire / . - 0
Potvrda o primitku 7 forinti za članarine / . - 0
Potvrda o primitku zajma od 5000 forinti od Levina pl. Horvata / . - 0
Potvrda o primitku 32 forinte / . - 0
Nacrt molbe za dodjelu zajma od 5000 forinti kod Austro ugarske banke za kupnju pokućstva za Hotel Plitvice ; Molba Visokoj Kraljevskoj zemaljskoj vladi da o svom trošku pošalje vrtlara na Plitvička jezera da uredi perivoj oko hotela / . - 0
Potvrda o primitku 20 forinti koje je poslao tajnik Levin Horvat / . - 0
Izvještaj Društva o svim radovima od 1894. do 1898. / . - 0
Izvještaj tajnika za 1924. godinu (31.12.1924.) / . - 0
Izvještaj revizionalnog odbora za 1926. godinu / . - 0
Izvještaj revizionalnog odbora za 1927. godinu / . - 0
Obraćanje predsjednika glavnoj skupštini i poziv na 31. redovitu glavnu skupštinu Društva u Narodnim Novinama br. 60 od 12.03.1929. godine / . - 0
Zapisnik o vođenju skupštine i poziv na 33. redovitu glavnu skupštinu Društva u Narodnim Novinama br. 70 od 24.03.1931. godine / . - 0
Prijedlog Društva da se kralju pošalje telegram i da odobri da se vrh Medveđaka nazove „Vidikovcem Kralja Aleksandra I.˝, a put koji vodi do gore da se nazove„Put Njegovog Veličanstva Kralja Aleksandra I.˝/ . - 0
Zapisnik sa sjednice užeg vodstva Društva / . - 0
Zagreb, 07.04.1933., Izvještaj tajnika za 1932. godinu (31.12.1932.) / . - 0
Izvještaj revizionalnog (nadzornog) odbora za 1933. godinu / . - 0
izvještaj tajnika za 1934. godinu (31.12.1934.) / . - 0
Izvještaj revizionalnog (nadzornog) odbora za 1934. godinu / . - 0
Izvještaj revizionalnog (nadzornog) odbora za 1935. godinu/ . - 0
Pozdrav predsjednika 38. redovitoj glavnoj skupštini Društva / . - 0
Zapisnik sa sjednice užeg vodstva Društva, održane nakon skupštine Društva / . - 0
Poziv Upravi Policije na 39. redovitu glavnu skupštinu Društva / . - 0
Zapisnik sa sjednice užeg vodstva Društva, održane nakon skupštine Društva / . - 0
Poziv na 40. redovitu godišnju glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim Novinama br. 65 / . - 0
Knjiga dobrovoljnih priloga ˝Društvu za poljepšanje Plitvičkih jezera i okolice u Zagrebu˝ / . - 0
Potvrda blagajnika društva A. Katkića o primitku uložne knjižice od Levina pl. Horvata na ime Gjure Zagara iz Otočca na 1000 forinti kao kaucija za gradnju Hotela Plitvice. / . - 0
Zagreb, 05.11.1895., Obračun Društva (donacije i rashodi) / . - 0
Potvrda o primitku 684,40 forinte od Levina pl. Horvata kao dohodakplesa / . - 0
Priopćenje Društvu da im se odobrava isplata 8.000 forinti zajma sa kamatom od 3 % na rok od 6 mjeseci / . - 0
Izvještaj Društva o svim radovima od 1894. do 1898. / . - 0
Dozvola Društvu za postavljanje stupova sa žicovodom od hotela do Labudovca i od hotela do oružničke postaje u duljini 9,5 km. / . - 0
Izvještaj tajnički za poslovnu godinu 1919 / . - 0
Zaključni račun za 1922. godinu - potpisan / . - 0
Zaključni račun za 1922. godinu - nepotpisan / . - 0
Pozdravni govor predsjednika Društva grofa Miroslava Kulmera i dnevni red za 25. glavnu skupštinu za 1922. godinu / . - 0
Narodne Novine broj 99., Poziv na 26. redovitu glavnu skupštinu Društva / . - 0
Izvještaj tajnika za 1927. godinu (31.12.1927.) / . - 0
Blagajnički izvještaj za 1929. godinu (31.12.1929.) / . - 0
izvještaj tajnika za 1931. godinu (31.12.1931.) / . - 0
Pozdrav predsjednika 35. redovitoj glavnoj skupštini Društva / . - 0
Zapisnik sa sjednice užeg vodstva Društva, održane nakon skupštine Društva / . - 0
Zapisnik sa sjednice užeg vodstva Društva 1934. / . - 0
Zapisnik o vođenju skupštine i poziv na 38. redovitu glavnu skupštinu Društva u Narodnim Novinama br. 64 od 17.03.1936. godine / . - 0
Izvještaj revizionalnog (nadzornog) odbora za 1936. godinu/ . - 0
Dopis Novostima i Jutarnjem listu o aktivnostima Društva u 1936. godini te molba da se to objavi u novinama / . - 0
Poziv na 41. redovitu godišnju glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim Novinama br. 76 / . - 0
izvještaj tajnika za 1939. godinu (31.12.1939.) / . - 0
Ukupno knjiga: 172Ukupno pristupa knjigama 2019: 0
     
    Ukupno stranica knjiga: 0
    Ukupno prostora na serveru: 0 MB 0 GB
   Ukupno prostora u arhivi: 0 MB 0 GB

NOVINE
NovinePristupi 2019BrojevaStranica
Ukupno novina: 0Ukupno pristupa novinama 2019:
  Ukupno stranica novina 2019:
    Ukupno brojeva novina:
    Ukupno prostora na serveru: 0MB 0 GB
  Ukupno prostora u arhivi (JPG): 0MB 0 GB
  Ukupno prostora u arhivi (TIF): 0MB 0 GB
  Ukupno u arhivi: 0MB 0 GB