Banner
Point d.o.o.

Ružičnjak Svetoga Franje Serafskoga. : Nabožno-poučni list za katolički puk trečorece, a ujedno i glasnik Svetišta Bogorodičina na Trsatu. Blagoslovljen po prečasnom Starješinstvu reda Manje Braće

E-građa, časopisi
EGC Časopis Broj: 10 - Listopad, 1908. - Volumen: 13 Sljedeći Sljedeci Prijasnji Prijašnji