Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Slika
MEUNARODNI DAN TJELESNE AKTIVNOSTI - 10.svibnja
Svjetska zdravstvena organizacija dala je 1977. godine osnovu za razvoj promicanja zdravlja i istaknula ulogu zajednice i meuresorskog djelovanja (Health for All). U Ottawi je 1986. godine odrana Prva meunarodna konferencija o promicanju zdravlja, ime je zapoeo organizirani proces osposobljavanja ljudi radi poboljanja njihove kontrole nad vlastitim zdravljem. nazad par godina, WHO (svjetska zdravstvena organizacija) donosei preporuke za zdrav ivot i openito preporuke za odravanje zdravlja svjetske populacije, obavezno navodi tjelesnu aktivnost kao imperativ dobrog zdravlja.
clanak
U RAJU I KRAJU RUA
"Domovina rua je Persija, gdje su breuljci obrasli ruama, a kue medu rue usaene. Mlado i staro ruom se kiti, nosi je u ruci, na prsima i glavi. Njenim cvijetom posipavaju se ceste, putovi i staze. Stotina rua Gul-sad-barg cvala je u vrtovima Schirasa; kao glasnik proljea, uklesana je u ornamente."
Autor0000002372
BONO VOX
Paul David Hewson, poznatiji kao Bono Vox, ili samo Bono (Glasnevin, Dublin, 10. svibnja 1960.), irski glazbenik, aktivist, frontmen irske grupe U2. S 14 godina pogaa ga strana tragedija,naime tijekom djedova sprovoda umire mu majka. Mnogi kau da je taj dogaaj uvelike utjecao na njega te ga uinio suosjeajnim s ljudima koji pate, odrasta i sazrijeva ranije, to se moe iitati kroz tekstove pjesama kroz itavu karijeru.Bono dobiva nadimak Bono Vox po duanu Bonavox sa slunim aparatima u ulici Talbot u Dublinu. Nadimak mu je dao upravo Guggi, zbog toga to je Bono pjevao tako glasno da se inilo da pjeva gluhima. Tekstovi pa i glazba U2 se dramatino mijenjaju 1991. godine albumom Achtung Baby, u to vrijeme zvuk i tekstovi su bili potpuno nekarakteristini za U2, a danas su antologijski. Danas je Bono nekima poznatiji kao politiki aktivist i borac protiv ekstremnog siromatva i AIDS-a , nego kao glazbenik, to mu esto mnogi predbacuju, uz obveznu opasku da bi bolje bilo da se bavi samo glazbom. Unato tome, Bono je i dalje jedna od najzapaenijih i najutjecajnijih osoba u rock glazbi, te jedina osoba koja je nominirana za nagrade Oskar, Zlatni Globus, Grammy i Nobelovu nagradu za mir, za koju je nominiran ak tri puta (2003., 2005. i 2006.).
Autor0000004928
ULDERIKO DONADINI
Ulderiko Donadini (Plaki, 8. travnja 1894. - Zagreb, 10. svibnja 1923.), hrvatski knjievnik. Apsolvirao je studij biologije i kemije u Zagrebu, te radio kao nastavnik u Petrinji, Zagrebu i Vinkovcima. Ureivao je asopis Kokot, jedno od glasila hrvatske avangarde. Stil njegovih kritika i eseja je izrazito polemian, to ga je dovelo do sukoba s nizom suvremenika, uz ostale i s Krleom. Dominantna tema njegove proze je sukob bizarne i osebujne individue s malograanskim mentalitetom. Pisao je romane, drame, pripovijesti, eseje i pjesme. Pripadao je boemskom krugu umjetnika i jedan je od prvaka hrvatske moderne. Teko bolestan od tuberkuloze i izofrenije, izvrio je samoubojstvo. Novele: avo gospodina Andrije Petrovia Jakov leb Bauk, Doktor Kvak, Dunja. Romani: Vijavica, Sablasti, Kroz ibe. Drame: Bezdan, Igraka oluje, Gogoljeva smrt