Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Dan kulturne batine - 23.09.1995.
23. rujna obiljeava se Meunarodni dan kulturne batine. Hrvatska se ovoj manifestaciji pridruila 1995. godine proglaenjem posavskog sela Krapje - selom graditeljske batine. Kulturna batina, materijalna i nematerijalna, zajedniko je bogatstvo ovjeanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti, a njena zatita jedan je od vanih imbenika za prepoznavanje, definiranje i afirmaciju kulturnog identiteta. Ministarstvo kulture razvija mehanizme i uspostavlja mjere zatite kulturne batine s ciljem osiguranja njene odrivosti to podrazumijeva identificiranje, dokumentiranje, istraivanje, odravanje, zatitu, koritenje kao i promicanje njenih vrijednosti.
clanak
GLEDA KAO TELE U ARENA VRATA
Znate li od kuda potjee izreka "Gledati kao tele u arena vrata"? Znate li zato goveda uope imaju tu naviku? Saznajte vie u ovom lanku.

Autor0000000908
PABLO NERUDA
Pablo Neruda (Parral, 12. srpnja 1904. - Santiago de Chile, 23. rujna 1973.), ileanski je pjesnik, pravim imenom Ricardo Eliezer Neftal Reyes Basoalto. Kao diplomat proveo je vie godina u Madridu gdje se sprijateljio s Lorcom i drugim panjolskim pjesnicima te pristupio antifaistikom pokretu, zbog ega je u svojoj domovini bio proganjan. U poetku pie preteno ljubavnu liriku, a kasnije prelazi na drutveno i politiki angairanu poeziju koja govori protiv ratnih strahota i ustaje u obranu potlaenih. Stilski, preao je put od neoromantizma preko nadrealizma do iste borbene i socijealne poezije. Osnovne su mu teme u ranijim godinama ljubav, kasnije pusto, samoa, patnje, borba i smrt. Njegov vulkanski temperament, vjeita spremnost da na neto reagira i da se za neto bori, uinio ga je jednim od najplodnijih (30 zbirki), ali i kvalitativno najneujednaenijih velikih pjesnika XX. stoljea.
Autor0000003172
SIGMUND FREUD
Sigmund Freud (Pbor (tada Freiberg), eka, 6. svibnja 1856. - London, 23. rujna 1939.), austrijski neurolog idovskog podrijetla i utemeljitelj psihoanalize. Sigmund Freud roen je 6. svibnja 1856. godine u mjestu Freiberg u Moravskoj (mjesto se danas zove Pbor, a nalazi se u ekoj) kao Sigismund Schlomo Freud. Kao dijete matao je o tome da postane general ili ministar, ali kako je bio idov nije mu bilo doputeno baviti se bilo kakvim zanimanjem osim medicinskog i pravnog. To ga nije sprjeavalo da naui govoriti francuski, engleski, talijanski i panjolski jezik te posveti se prouavanju djela poznatih pisaca i filozofa posebice djela Nietzschea, Hegela, Shakespearea, Schopenhauera i Kanta.On je iznio teoriju po kojoj je ovjek nesvjesno bie, bez mogunosti slobodnog odluivanja, ne moe donositi racionalne odluke, pa ak ni vladati samim sobom. To je u potpunosti odudaralo od dotadanjeg tradicionalnog shvaanja i tumaenja ovjeka.
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.