Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
SVJETSKI DAN JABUKA - 20.10.2000.
Od 2000. godine obiljeava se Svjetski dan jabuka. Cilj obiljeavanja je uputiti na vanost jabuka u svakodnevnoj prehrani, jer kako kae stara poslovica Jabuka na dan tjera doktora iz kue van!! (An apple a day, keep a doctor away!). Jabuka je dokazano zdrava namirnica, pa pojedemo li dvije jabuke dnevno, uinili smo mnogo za ouvanje svojeg zdravlja.
clanak
NETO O GOLUBU PISMONOI
U dananje doba kada se komunikacija odvija skoro iskljuivo putem interneta i mobilnih telefona, donosimo vam lanak o gotovo zaboravljenom nainu prijenosa informacija. Koliko god danas to izgleda smijeno, nekad su golubovi utjecali na povijesna dogaanja.
Autor0000012590
JANKO DRAKOVI
Janko Drakovi(20. 10. 1770, Zagreb-14. 1. 1856, Radgona), grof, potomak staroga hrvatskog velikakog roda. Gimnaziju svrio u Zagrebu, na filozofijskom i pravnom obrazovanju u Beu. Za mlade dobi u vojnoj slubi, sudjelovao u ratu protiv Turaka i protunapoleonskim vojnama. ivio u Parizu, stekao europski obrazovni horizont; znalac mnogih jezika. Zastupnik virilist u Hrvatskom te Ugarskom saboru, gdje je branio hrvatske interese. Racionalist, prosvjetitelj, u sredinjem razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda ope priznat voda; neprijeporne su mu zasluge u osnivanju temeljnih nacionalnih institucija: Ilirske itaonice, Matice ilirske. Umro u dubokoj starosti, nemoan, ozlovoljen apsolutizmom. Za razvoj preporoda - u nizu sa spisima Vrhovca, Mihanovia, Derkosa - odluujuom je bila D., tokavskim hrvatskim pisana Disertacija (1832) u kojoj istie temeljnu ulogu narodnog jezika za uspjeno ostvarenje politikog nacionalnoga programa. U buenju nacionalne svijesti osobito je poticajan bio i apel tzv. gospojinskom sloju Ein Wort an Iliriens hochherzige Tochter (1838).
Autor0000006975
IVO POGORELI
Ivo Pogoreli (Beograd,Srbija - 20. listopada 1958.), hrvatski pijanist. Glazbu je poeo uiti sa sedam godina, a naobrazbu nastavlja na Sredinjoj glazbenoj koli u Moskvi (1970). Upisuje studij klavira na Konzervatoriju Petar Ilji ajkovski (1975). Poinje intenzivnu suradnju s glasovitom gruzijskom pijanisticom i pedagoginjom Alicom Kezeradze (1976), s kojom potom stupa u brak i ostaje profesionalno vezan uz nju sve do njezine smrti (1996). Ivo Pogoreli primio je mnoge domae i inozemne nagrade, meu kojima izdvajamo: Orlando (Dubrovake ljetne igre, 1981), Vladimir Nazor (1985), Milka Trnina (2002). Nositelj je odlija Red Danice hrvatske s likom Marka Marulia (1999). Dobitnik je Porina za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi (1997).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.