Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Slika
DAN PLANETA ZEMLJE - 22.04.1970.
Svakog 22. travnja, u cijelom svijetu obiljeava se Dan planeta Zemlje (Earth Day). Prvi puta je obiljeen 22.travnja 1970. godine masovnim demonstracijama za okoli, u kojima je sudjelovalo vie od 20 milijuna ljudi, a samu ideju o obiljeavanju Dana Zemlje predstavio je 1969. godine na konferenciji UNESCO-a John McConnel. Slubeno se ovaj dan obiljeava od 1992. godine kada je tijekom Konferencije UN-a o okoliu i razvoju u Rio de Janeiru usklaen dalekoseni program za promicanje odrivog razvoja. U Hrvatskoj se organizirano obiljeava od 1990. godine. Svrha je da se upozori na opasnost koja prijeti ivotu na Zemlji uslijed naglog razvoja industrije i porasta potrebe za energijom, to je dovelo do otputanja velikih koliina otrovnih tvari u atmosferu i poveanog iskoritavanja fosilnog goriva.
clanak
Argusov paun
Argusov paun (Argusianus argus L.). Jedni ga zovu Argusovim paunom, drugi Argusovim fazanom, ali mu prvo ime bolje pristaje, jer je on doista najblii roak naemu obinom paunu (Pavo cristatus L). Svoje nauno ime argus dobio je zbog okatog perja po grkom gorostasu Argus-u (Argos),koji je imao mnogo oiju, od kojih su neke vjeno bdjele i treptale."
Autor0000001115
VLADIMIR NABOKOV
Vladimir Vladimirovi Nabokov ( Sankt Peterburg, 22. travnja 1899. - Montreux, 2. srpnja 1977.), rusko-ameriki knjievnik. Nabokov, romanopisac, pjesnik, prevoditelj, knjievni publicist i lepidopterolog (strunjak za leptire) bio je kozmopolitski ruski emigrant koji je izvrsnim poznavanjem nekoliko jezika, erudicijom i kontroverznom prozom postao jednim od najpoznatijih i najcjenjenijih knjievnika 20. stoljea. Sam Nabokov za sebe je rekao: Ja sam ameriki pisac roen u Rusiji i kolovan u Engleskoj, gdje sam studirao francusku knjievnost prije nego to sam petnaest godina proveo u Njemakoj. Od dvadeset njegovih romana remek-djela su Dar, napisan na ruskom i objavljen 1938., te Lolita 1955. i Blijeda vatra 1962. na engleskom. Svjetsku slavu stekao je tek 1955., objavivi roman Lolita. Popularnosti romana s temom o opsjednutosti sredovjenog mukarca 12-godinjom djevojicom, pridonio je i film u reiji slavnog redatelja Stanleyja Kubricka, s Jamesom Masonom, Shelley Winters i Sue Lyon.
Autor0000002741
SUNANA KRINJARI
Sunana krinjari (Zagreb, 11. prosinca 1931. - Zagreb, 22. travnja 2004.), hrvatska knjievnica. Bila je knjievnica istanana senzibiliteta i bujne mate. Djeja proza nije joj tendenciozna ni didaktiki nametljiva, a gotovo jedina je u hrvatskoj knjievnosti nakon Ivane Brli-Maurani prihvatila bajku kao oblik iznoenja svoje vizije djetinjstva. Proza spisateljice odlikuje se matom i sugestivnim jezikom. Svoje djetinjstvo u metafori spominje u mnogim svojim djelima bez obzira na to to ono nije bilo lijepo. Napisala je vie djela, a meu njima su najpoznatije Kaktus bajke, Pisac i vrijeme, Slikar u umi, Pisac i princeza, Ulica predaka i Kazalina kavana.Pisala je i igrokaze. Njene prie, uvijek zanimljive i matovite, esto su sluile kao scenaristike podloge za filmove i televizijske serije. Autorica je scenarija za prvi hrvatski dugometrani crtani film udesna uma. Svijet Sunane krinjari mogli bismo oznaiti poetskom bajkom, u kojoj slobodno djeluju ljudi, stvari i pojave. Svijet je to kojemu je granice (ili bezgraninost) odredila pjesnika mata, a pokrenula drevna mudrost bajki. Dobitnica je nagrade za knjievnost Grigor Vitez 1970., 1978. i 1983. godine, a 1981. dobila je nagradu Ivana Brli-Maurani. Njezina knjiga Ulica predaka predstavljala je Hrvatsku na Meunarodnoj izlobi Mir, sloboda i tolerancija u Mnchenu. Djela Sunane krinjari prevedena su na litavski, maarski, slovenski i druge jezike. Godine 1999. bila je nominirana za najprestiniju svjetsku nagradu za knjievnost za djecu i mlade Hans Christian Andersen. Umrla je 2004. godine u 73. godini ivota.
Autor0000006168
IMMANUEL KANT
Immanuel Kant (Knigsberg, 22. travnja 1724. Knigsberg, 12. veljae 1804.), njemaki filozof i geograf. Roen je kao etvrto od jedanaestoro djece. Svoj cijeli ivot proveo je u Knigsbergu, tadanjem glavnom gradu Istone Pruske. Mladi Kant je bio zainteresiran za fiziku, posebno fiziku zemlje i svemirskih tijela. Napisao je nekoliko radova o tome, ali je njegovo zanimanje za metafiziku raslo. Htio je proniknuti prirodu ljudskog iskustva: kako ljudi uope mogu neto spoznati i na emu se temelji njihovo znanje. Pod snanim utjecajem Leibnizova i Wolfova filozofskog sistema, Kant je poeo sumnjati u temeljne odgovore prijanjih filozofa. Prekretnicu u njegovu ivotu je oznaio kotski filozof David Hume. Kant je imao velik utjecaj na romantike i idealistike filozofe devetnaestog stoljea, njegov je rad bio polazna toka za Hegela. Zajedno je s Hegelom, Fichteom i Schellingom svrstan meu klasine njemake idealiste, ali je on osobno jo svrstan pod transcendentalni idealizam. Kantova se filozofija moe podijeliti u dva dijela: predkritiko i kritiko razdoblje. U prekritikom razdoblju Kant se bavi materijalistikim tumaenjem svijeta. Svoju teoriju o nastanku svemira iznio je u djelu Opa povijest prirode i teorija neba. U ovom djelu je Kant predvidio postojanje planete Uran, koja je kasnije 1881. godine i otkrivena.