Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Slika
MEUNARODNI DAN SESTRINSTVA - 12.05.2012.
Medicinske sestre 12 svibnja obiljeavaju Meunarodni dan sestrinstva. Zaetnica modernog sestrinstva je bolniarka Florence Nightingale koja je polovicom 19.stoljea inicirala ulazak profesionalno obrazovanih ena u zdravstvenu njegu bolesnika. Sustav zdravstvene zatite nezamisliv je bez medicinskih sestara,stoga trebamo zajedniki raditi na razvoju sestrinske profesije i sestrinstva uope, na dobrobit korisnika zdravstvene zatite. Svim medicinskim sestrama i medicinskim tehniarima sretan njihov dan!
clanak
ZLATO U MEDICINI
"Zlato, jedna od najvrednijih plemenitih kovina, ima svoju izvjesnu vanost i s medicinskog gledita. Tako su novija istraivanja pokazala, da je zlato ak vano za normalno funkcioniranje naeg organizma, te biva raznom hranom u neznatnim koliinama uvoeno u nae tijelo."
Priroda i prirodne pojave u pukim bajkama
Priroena radoznalost kod ovjeka oduvijek ga je nagonila da kako tako rjeava sva pitanja, koja mu se nameu jo od onoga dana, kada je prvi put bio u stanju da se za- misli nad nekim opaanjem, nad nekom pojavom u prirodi. Gdje se god nije moglo nai stvarnog istinskog odgovora na neko pitanje za objanjenje uzroka i podrijetla stanovite prirodne pojave, tu se pribjegavalo izmiljanju neke bajke, koju su primali za istinu. Vie proitajte u lanku.
Autor0000011655
NELLY SACHS
Leonie (Nelly) Sachs (10.12.1891. Berlin - 12.05.1970., Stockholm) bila je njemaka spisateljica, pjesnikinja idovskog podrijetla. Od 1897. pohaa privatnu kolu, ali je uskoro, zbog slabog zdravlja, prisiljena dobivati poduku kunih uitelja. Kasnije nastavlja kolovanje u privatnoj koli Helene Aubert. itala je njemake romantiare i mistike. Godine 1908. i 1909. pada u prvu psihofiziku krizu prouzroenu ljubavlju kojoj e ostati privrena do kraja ivota i zapoinje pisati na savjet lijenika. Pisala je, bez ambicija i poznavanja suvremenog knjievnog ivota, za prijatelje meu koje je ubrajala i Selmu Lagerlf s kojom se dopisivala. Poeziju iza koje je stajala i po kojoj je prepoznajemo poela je pisati tek u vedskoj, kada je imala gotovo 50 godina. Radi kao prevoditeljica u Komitetu za demokratsku izgradnju. Upoznaje se s filozofijom idovske religije. Utemeljena je zaklada "Nagrade Nelly Sachs" u Dortmundu koju ona prva dobiva. U povodu 70. roendana izlazi knjiga: "U ast Nelly Sachs", izdava je Suhrkamp. Iz bolnice je otputena 1963. Postaje dopisni lan Bavarske akademije lijepih umjetnosti. Godine 1965. dobila Nagradu za mir njemakog izdavatva u Frankfurtu. Nobelovu nagradu za knjievnost dobiva 1966. Objavljena je knjiga: "U ast Nelly Sachs" prigodom 75. roendana. Godine 1967.postaje poasna graanka grada Berlina.
Izvor je biografija Nelly Sachs koju je napisala danska germanistica Ruth Dinesen (Suhrkamp, 1992).
Autor0000000101
BEDICH SMETANA
Bedich Smetana (Litomyl, 2. oujka 1824. - Prag, 12. svibnja 1884.), eki skladatelj i dirigent. Vodio je vlastitu glazbenu kolu u Pragu, a neko vrijeme bio je direktor i dirigent Filharmonijskog drutva u Gteborgu (vedska). Bio je glazbeni kritiar novina Narodni listy. Godine 1874. napustio je javno djelovanje zbog gluhoe. Skladao je prema temama iz legendi, povijesti i nacionalnog folklora. Ujedno je, kao pijanist, dirigent i organizator, pokreta nacionalnih snaga u ekom muzikom ivotu. U grandioznom ciklusu Moja domovina, koji obuhvaa est simfonijskih pjesama, dao je jedinstvenu tonsku apoteozu ekog mita i povijesti. Smetanino cjelokupno djelo sretna je sinteza nacionalnih i tada aktualnih europskih muzikih elemenata, pukog i umjetniki dotjeranog izraza.
Autor0000006271
ERVIN LASZLO
Ervin Laszlo, roen 12.05.1932. u Budimpeti, maarski je filozof znanosti, sistemski teoretiar i pijanist. Objavio je oko 75 knjiga i preko 400 znanstvenih radova te je snimio nekoliko koncerata za klavir. Voditelj je Svjetskog vijea mudrosti (World Wisdom Council), a predavao je i na brojnim sveuilitima u Europi i SAD-u. Njegova najpoznatija djela su Toka kaosa i Znanost i akaiko polje potraga za integralnom teorijom svega. Dobio je poasni doktorat od University of Pecs.