Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Meunarodni dan borbe protiv siromatva - 17.10.1993.
Siromatvo je termin koji se najee koristi za nedostatak osnovnih uvjeta za ivot. Biti siromaan znai ne imati dovoljno novaca (ili nekih drugih sredstava) za priutiti si osnovne ljudske potrebe kao to su hrana, pie, dom itd. Cilj obiljeavanja tog dana je promoviranje svijesti o potrebi iskorjenjivanja siromatva i bijede u svim zemljama, a naroito u zemljama u razvoju. Svjetski dan borbe protiv siromatva obiljeava se od 1987. godine, kada se na otkrivanju spomenika posveenog borbi protiv siromatva u Parizu okupilo oko 100.000 ljudi. Od 1993., kada je Glavna skuptina Ujedinjenih naroda odluila da e se na taj dan promicati potreba za smanjenjem siromatva u svim zemljama, 17. listopada obiljeava se kao Svjetski dan borbe protiv siromatva.
Znameniti i zasluni Hrvati od 925.-1925.
"Tisuu godina minulo je od asa, kad je hrvatski narod dobio prvoga svojega kralja, ponosnoga i velikoga Tomislava. Sjajnim manifestacijama i crkvenim i svjetovnim proslavili su Hrvati tu divnu slavu. Tisue krijesova na gorama i po dolinama plamtjelo je, da spomene Hrvate na velike dane i veliku ljubav prema domovini. I mi eto htjeli smo da proslavimo ovu nau dinu 1000 godinjicu hrvatskog kraljevstva tako, da prikaemo uz kratak pregled povijesti hrvatskoga naroda u kratkom nizu lica onih, koji su od g. 925 do 1925. u 1000 godina radili i djelovali na ponos hrvatskog naroda."
clanak
U GOSTIMA KOD-KANIBALA
Proitajte doivljaje s Nove Gvineje jednog sakupljaa orhideja i neobian poziv poglavice plemena na ruak.


Autor0000005279
ARTHUR MILLER
Arthur Miller(17.10.1915., New York, SAD- 10.02.2005.,Roxbury, Connecticut), ameriki dramatiar, scenarist i esejist. Drutveno angairani pisac, borac protiv nasilja nad ljudskom linosti. Miller je esto pod okom javnosti, posebice tijekom kasnih 1940-ih, 1950-ih i ranih 1960-ih, u razdoblju tijekom kojeg je svjedoio pred House Un-American Activities odbora , primio je Pulitzerovu nagradu za dramsku , a bio je u braku s Marilyn Monroe . Miller je preminuo od zatajenja srca nakon bitke protiv raka, upale plua i zatajenja srca bolesti u svom domu u Roxbury, Connecticut . Umro je na veer 10 veljae 2005 (56. obljetnice Broadway debi Smrt trgovakog putnika), u dobi od 89, okruen obitelji i prijateljima. Drame: Smrt trgovakog putnika, Kunja, Vjetice iz Salema, Pogled s mosta. Roman: Neprilagoeni.
Autor0000005999
DAVID BOHM
David Bohm (20.12.1917.,Wilkes-Barre, Pennsylvania,SAD - 17.10.1992.,London, UK) bio je jedan od najistaknutijih amerikih fiziara 20. st. Doktorirao je na Sveuilitu Berkeley (1943) radei u istraivakoj skupini pod vodstvom Roberta Oppenheimera. Nakon toga na Sveuilitu Princeton (19471951) blisko suraivao s Albertom Einsteinom. Zbog politikih razloga otiao u Brazil gdje je bio ef katedre za fiziku na sveuilitu u Sao Paulu (19511955), a zatim je bio profesor na sveuilitu u Haifi u Izraelu (19551957). Od 1957. ivio u Velikoj Britaniji gdje je bio profesor na sveuilitima u Bristolu (19571961) i Londonu (19611983). Izabran je za lana Royal Society (1990). Jedan je od vodeih teoretiara konceptualnog utemeljenja kvantne teorije i protivnik ortodoksnog kopenhakog tumaenja kvantne teorije. Bavio se i problemima prostora i vremena, filozofijom znanosti, etikom i politikom. Poznat po raspravi o tumaenju kvantne mehanike pomou teorije skrivenih varijabli kojom je nastojao deterministiki tumaiti kvantnu teoriju. Naao (s Y. Aharonovim) jedan tip kvantne nelokalnosti, to je dovelo do Bellova teorema. Smatrao da postoji sveobuhvatno jedinstvo svijeta i da je kvantna fizika samo manifestacija dublje stvarnosti u kojoj vlada implicitni red.
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.