Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Slika
SVJETSKI DAN HEMOFILIJE - 17.04.1989.
Svjetski dan hemofilije obiljeava se od 1989. godine. Svjetska federacija hemofilije (World Federation of Hemophilia) odabrala je 17. travanj u ast osnivaa ove organizacije Franka Schnabela, koji je roen na taj dan. Svjetski dan hemofilije prepoznat je diljem svijeta, a promovira ovu rijetku i teku nasljednu bolest te poduava sve ljude o samoj bolesti i problemima koje imaju ljudi koji ive s hemofilijom. elja je da se svakoj osobi s hemofilijom omogui normalan i kvalitetan ivot, bez mnogo ogranienja koja su danas jo uvijek prisutna u svakodnevnom ivotu.
clanak
Bla bla bla dan
Ponekad se ini kao da je svatko kritiar. Dosta vam je da vam najdrai i najblii stalno sugeriraju da izgubite na teini, prestanete puiti, ili da obojite strop? Ili, iako vas nitko ne proganja s takvim pitanjima, sami svjesno odgaate neke stvari za sutra a koje su trebale biti uraene juer? Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja pozitivan, onda je Bla bla bla dan prilika da zaustavite odgaanje i uhvatite se u kotac sa svim tim zaostalim projektima i prekrenim obeanjima upravo sada! Iako ne spada u slubene godinje praznike, zanimljiv je za poticanje da konano obavimo sve ono to odgaamo u ivotu. Ovaj neobian dan smislilo je poduzee Wellcat, koje se bavi organizacijom odmora i proizvodnjom zainskog bilja. Najbolji nain za obiljeavanje ovog dana je izvlaenjem iz zaborava svih onih Novogodinjih odluka te realizacijom tih istih odluka prije nego opet padnu u zaborav.
Marija Jambriak: O pristojnom vladanju u svim ivotnim prilikama
ovjek moe postati ovjekom samo po odgoju. On je ono, to od njega naini odgoj. Kant ovjek natkriljuje sve ostale zemaljske stvorove ljepotom tijela svoga, a kamo li tek duom svojom. Tijelom je slabiji od mnogih ivotinja, nu duevnom ih je snagom sve pretekao te postao gospo-darom zemlje. Bez razumne due bio bi ovjek mnogo nevoljniji od ivotinja. Budui da je duevni ivot ovjeji tako znamenit, vrlo je potrebno, da se pomno njeguje i usavruje, a to se usavrivanje zove duevni odgoj.
clanak
BILJKE NAZNAUJU RUDE U ZEMLJI
"Poznato je, da tla stanovito kakvoe imaju i stanovitu floru, koja je za njih upravo znaajna. Biljar moe po nazonosti nekih, biljaka sigurno zakljuiti na mineralne sastojine tla." Koje su to specifine biljke, proitajte u lanku.
Autor0000012006
VIKTOR CAR EMIN
Viktor Car Emin (Kraj kod Lovrana, 1. studenog 1870. - Opatija, 17. travnja 1963.), hrvatski knjievnik U mladosti je radio u kolama po Istri i u Opatiji. Zbog svoje protutalijanske aktivnosti morao se 1929. godine skloniti u Suak. Nakon drugog svjetskog rata vratio se u Opatiju gdje je ostao do kraja ivota. Viktor Car Emin je politiki angaman u suprostavljanju talijanskim iredentistima i faistima prenio i u svoje romane, pripovjetke i drame u kojima je prije svega bio zaokupljen svjedoenjem o hrvatskom identitetu Istre. Stoga su osnovne teme njegovih literarnih djela borba hrvatskog puka u Istri, Rijeci i Hrvatskom primorju za ouvanje nacionalne svijesti, te prikaz socijalnih prilika u toj regiji. Gradska knjinica i itaonica u Opatiji nosi njegovo ime. Takoer je po njemu nazvana Osnovna kola Viktora Cara Emina u Lovranu. Znaajnija djela Romani i pripovjetke: Na uzburkanom moru (1984);Pusto ognjite (1900); Usahlo vrelo (1904); Iza plime (1913); Starci (1917); Pod sumnjom (1918); Nove borbe (1926); Izmeu dva ognjita (1930); Presjeeni puti (1938); Vitez mora (1939); Neznatni ljudi (1946); Kronika: Danuncijada (1946); Drame: Zimsko sunce (1903); Mrtva straa (izvedena 1923); Vicencica (1934).
Autor0000000936
NICK HORNBY
Nick Hornby (17.04.1957., Redhill, Surrey, England, GBR) engleski je romanopisac, esejist i scenarist. ivi i radi u sjevernom Londonu. Predstavnik je novog vala engleske literalne scene. Radio je kao uitelj engleskog jezika tako dugo dok mu nije izdan roman Stadionska groznica. Najpoznatiji je po romanima Hi-Fi, Sve zbog jednog djeaka i Nogometna groznica. esto u romanima pie o glazbi, sportu i izgubljenim ljudima. Prema njegovim romanima snimljeni su i filmovi, a na hrvatski su mu jo prevedena djela Tresak, Dui put do dna, 31 pjesma, Razgovor s anelom, Kako biti dobar, Juliet, gola.
Autor0000002560
ANDRIJA KAI MIOI
Andrija Kai Mioi (Brist kraj Makarske, 17. travnja 1704. - Zaostrog, 12. prosinca 1760.), bio je hrvatski puki pjesnik i fratar, vezan ivotom uz franjevaki samostan u Zaostrogu. Njegova knjiga Razgovor ugodni naroda slovinskoga, iz 1756. godine, jedno je od najvrjednijih djela hrvatske knjievnosti 18. stoljea i jedna od najitanijih i najizdavanijih knjiga hrvatske dopreporodne knjievnosti uope. Ujak mu fra Luka Tomaevi, dade ga na nauke u samostan u Zaostrogu. Poloio zavjete g. 1721., u Budimu uio filozofiju i teologiju, a 1728. bio je zareen. Vratio se u Zaostrog, predavao filozofiju i napisao logiku pod naslovom Elementa peripathetica juxta mentem subtilissimi doctoris Joannis Duks Scoti (Mleci 1752.). Od g. 1737. do 1748. bio je profesor teologije u ibeniku, a od g. 1748. do 1750. gvardijan samostana sv. Martina na Brau. G. 1750. apostol, poslanik, a to je u njegovu ivotu najznamenitije, jer je sada morao obii sve bosanske samostane. Tako je skitajui se od Skadra do Zadra, od Mostara do Kotora upoznao narodni jezik i zavolio duh narodne pjesme, koju je biljeio i prouavao u svim krajevima, kamo je dolazio poslom. Pod starost povue se u Zaostrog, gdje je napisao: Razgovor ugodni naroda slovinskoga (1756.) i Korabljicu (1760.). Umro je u Zaostrogu 14. XII. 1760. a pokopan je u tamonjoj franjevakoj crkvi. Kai je puki pjeva, narodni prosvjetitelj. Pisao je za siromahe teake i obane. U Razgovoru ugodnom (u Dalmaciji nazvanom Pismarica) podaje narodu povijest ju. Slavena, veinom u nar. stilu, a neto i prozom. U Korabljici pak sabrao je od svake vrsti stvari i dogaaje davi nam tako neku vrst kronike od poetka svijeta pak sve do svoga doba. U drugom dijelu toga djela najvie prikazuje dogaaje na slav. jugu. Kaiev Razgovor postao najpopularnijim djelom u naem narodu (30 izd.). Kai se smatra uiteljem ilir. pjesnicima.