Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Slika
Svjetski dan yoge
Meunarodni dan joge (International Day of Yoga) poeo se obiljeavati 21. lipnja 2015. godine, nakon to je rezoluciju o tome godinu dana ranije prihvatila Opa skuptina Ujedinjenih naroda. Rije yoga ima korijen u sanskritskoj rijei yuj, koja znai pridruiti se, ili ujediniti, to simbolizira spoj tijela i svijesti. U sklopu navedene proslave Veleposlanstvo Indije u RH eli pozvati sve zainteresirane graane da se prikljue zajednikom vjebanju joge u dvadesetak gradova diljem Hrvatske. Vie o Meunarodnom danu joge moete pronai ovdje: https://bit.ly/3cPYrhm
clanak
ZAGONETKA PRIRODE
"Davno je to bilo kad sam izmeu dva rata ljetovala u Varni. U blizini Varne, gdje sam bila u gostima, moji znanci su mi pokazali zagonetku prirode: kamenu umu Dikilita. Kad su mi priali o toj umi, zamiljala sam neto nalik uvenoj skamenjenoj umi u Tasmaniji koju sam vidjela na filmu. Ali Dikilita nije uma. Na povrini od nekih 60 km2 stoje bezbrojni redovi kamenih stupova, od kojih neki doseu visinu od 67 m i promjer od 1,5 m."
Autor0000004375
PERO BUDAK
Pero Budak (Trebinje, 21. lipnja 1917 - Zagreb, 4. prosinca 2008.), hrvatski kazalini i filmski glumac, dramatik, komediograf, romanopisac, pjesnik, djeji pisac i prvi direktor kazalita Gavella. Glumio je u HNK u Zagrebu od 1940. do 1950 godine. Glumio je mlade, ljubavnike, ali i komine likove. Glumio je i na filmu (Lisinski) Oktavijana Miletia i Opsada Branka Marjanovia), potom je godinu dana bio redatelj u Kerempuhovu vedrom kazalitu (1949.-1950.), tri godine redatelj u kazalitu Komedija (do 1953.). Nakon toga je obnaao dunost ravnatelja u Gavelli do 1970. godine. Direktor Nakladnog zavoda Matice Hrvatske bio je do 1981.Predsjedavao je Drutvom hrvatskih knjievnika od 1982. do 1985..
Autor0000002834
JEAN - PAUL SARTRE
Jean-Paul Charles Aymard Sartre (Pariz, 21. lipnja 1905. - Pariz, 15. travnja 1980.), francuski filozof, romanopisac, esejist, dramaturg, scenarist i kritiar. Sartreu je 1964. dodijeljena Nobelova nagrada za knjievnost, no odbio ju je primiti iz moralnih razloga. Za vrijeme 1940-ih i 1950-ih egzistencijalizam je postao omiljena filozofija Beatnik generacije. Godine 1948. Rimokatolika Crkva stavila je sva njegova djela na Indeks. Veina njegovih drama bogata je simbolizmom i sluila je kao medij njegove filozofije. Najpoznatija meu njima, Iza zatvorenih vrata (Huis-clos), sadri glasovitu reenicu Lenfer, cest les autres (Pakao, to su drugi). Osim oitog utjecaja Munine, Sartreov je najvei doprinos knjievnosti bila trilogija Putovi slobode koja govori o tome kako je Drugi svjetski rat utjecao na Sartreove ideje. Tako Putovi slobode daju manje teoretski a vie praktian pristup egzistencijalizmu. Prvi roman trilogije, Razumno doba (Lge de raison, 1945.) je Sartreovo djelo koje je dobilo najiri odaziv.