Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Slika
REFERENDUM O EU
Referendum u Hrvatskoj na kojem se graani izjanjavaju o tomu ele li da njihova zemlja ue u lanstvo Europske unije je 35. referendum u povijesti Europske unije i prvi referendum u Hrvatskoj uope od samostalnosti i njezinog meunarodnog priznanja.
clanak
Sv. Vinko Vincekovo
Na dananji dan slavi se Sv. Vinko, ili Vincekovo. Svaki pravi vinogradar koji dri do sebe i svog truda, uputit e se za Vincekovo u gorice, svome vinogradu. Sveti Vinko jedan je od pet zapovijedanih vinogradarskih blagdana uz kojeg je i precizno propisan obred koji valja obaviti. Pa dakle, bez obzira na studen, dubok snijeg ili katkad i raskvaenu zemlju, mora se doi do trsa, tu e gazda ritualno odrezati uglavnom tri granice s tri pupa, koje e potom staviti negdje u kui uz prozor da bi se nagaalo, kad granice potjeraju, kakva e biti godina.
clanak
NETO O SUNCU
Koliko je veliko Sunce, kolika mu je temperatura, sila tea, masa u odnosu na Zemlju i slino, proitajte u lanku.

Autor0000005167
GEORGE GORDON BYRON
George Gordon Nol Byron (London, 22. sijenja 1788. - Mesolngi, Grka, 19. travnja 1824.), engleski knjievnik, liriar, epiar, satiriar, prvak engl. romantizma (Putovanje Childea Harolda). Lord, raskinuo s engl. drutvom, putovao Europom, borio se za osloboenje Grke. George Gordon Noel Byron (London, 22. sijenja 1788. - Mesolongi, Grka, 19. travnja 1824.), engleski pjesnik. Mladi Byron od 1801. do 1805. godine kolovao se u Harrowu. Tu se zaljubio u neakinju Margaret Parker, a zatim u Mary Anne Chaworth. Zar mislite da bih ja ikada mogla ita osjeati prema tom epavom djeaku, izjavila je ona jedne veeri svojoj dadilji. Te njezine rijei, koje je Byron iz prikrajka uo, ostavile su dubok trag u njegovoj psihi. Desetak godina kasnije na enevskom jezeru Byron u pjesmi San (The Dream) govori o toj svojoj ranoj ljubavi. Godinu dana prije zavretka kolovanja Byron objavljuje zbirku Sati dokolice (Hours of Idleness), prepravljenu verziju mladenake zbirke Juvenile Poems. Byronu je tada 18 godina. Zbirku je potpisao pseudonimom Maloljetnik (A Minor).
Autor0000011482
KOBO ABE
Kobo Abe (pseudonim japanskog pisca Kimifusa Abe (7.3.1924. 22.1.1993). Poznat je prije svega po svojim dramama i romanima koji imaju dodirnih toaka sa znanstvenom fantastikom. esto ga se usporeuje s Kafkom i Albertom Moraviom. Prvi knjievni rad bila je pjesma Pjesme nepoznatog pjesnika (Mumei Shishu), 1947. 1948. godine objavio je svoj prvi roman Znak na kraju ulice (Owarishi michi no shirube ni). U tom periodu Abe je poeo eksperimentirati s raznim radikalnim socijalnim i umjetnikim teorijama. Pridruio se maloj literarno-umjetnikoj-filozofskoj grupi nazvanoj Udruenje noi (Yoru no kai) a ubrzo zatim pristupa i japanskoj komunistikoj partiji (kao i veina japanske inteligencije tog doba). Poinje eksperimentirati s marksizmom i surealizmom. Radovi iz tog perioda nisu prevedeni, ali se utjecaj tih razmiljanja vidi u veini njegovih crnohumornih radova u kasnijem periodu. U inostranstvu je postao poznat nakon objavljivanja romana ena meu dinama (Suna no onna) 1962. godine. Tijekom ezdesetih, u suradnji s japanskim reiserom Hiroshi Teshigaharom radio je na adaptacijama svojih romana za film. Nagrade 1951. Akutagawa Prize - The Crime of S. Karuma 1962. Yomiuri Prize - Woman in the Dunes 1967. Tanizaki Prize - Friends