Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Slika
Putena u prodaju prva inaica Game Boya - 21.04.1989.
Game Boy je ime za porodicu dlanovnih igraih konzola koju je razvila japanska tvrtka Nintendo. Prva inaica igrae konzole Game Boy pojavila se 21. travnja 1989. u Japanu, a poslije nakon etiri mjeseca na tritu SAD-a. Uzevi sve inaice, do sada (2006.) je prodano vie od 120 milijuna primjeraka Game Boya.
clanak
NOVOROENA DJECA MIRIU PO CVIJEU
"Nije to nikakva novost; o toj temi pisalo je ve nekoliko strunjaka (W. Hildebrandt, Bchner, Fger i Ortloph). injenica je, da novoroena djeca, naroito ona, koja boluju od utice, izluuju iz svojega tijela miomiris, koji posve sjea na miomiris ljubice i tulipana." to je uzrok tome mirisu, proitajte u lanku.
Autor0000003225
MARK TWAIN
Mark Twain (Florida, 30. studenog 1835. - Redding, 21. travnja 1910.), ameriki knjievnik. Ameriki pisac i humorist, jedan od najveih humorista u svjetskoj knjievnosti, prvi i najvei tipino ameriki pisac, Mark Twain ili pravim imenom - Samuel Langhorne Clemens, roen je 30. studenog 1835. godine u mjestu Florida u Missouriju. Veina Twainovih najboljih djela napisana je tijekom 1870-ih i 1880-ih u Hartfordu, te u vrijeme ljeta na farmi Quarry pokraj mjesta Elmira (drava New York). Djelo Roughing It (1872.) potanko opisuje njegove rane pustolovine u doba kada je bio rudar i novinar. Pustolovine Toma Sawyera (1876.) slave djetinjstvo u gradu na obali Mississippija, dok djelo A Tramp Abroad (1880.) opisuje putovanje kroz njemaki Schwarzwald. Roman Kraljevi i prosjak (1882.) knjiga je za djecu fokusirana na zamjenu identiteta u tudorskoj Engleskoj.
Autor0000003040
MAX WEBER
Max Weber (Erfurt, 21. travnja 1864 - Mnchen, 14. lipnja 1920), njemaki politiki ekonomist i sociolog. Zbog svog iznimnog doprinosa u shvaanju suvremenog drutva, Weber se smatra ocem moderne sociologije. U krugu takozvane graanske ljevice, Weber je zastupao zanemarena gledita desnih, kao, recimo, prvenstvo nacionalne moi pred idealima socijalne pravednosti, narodnog blagostanja, ljudske sree. Weber je u Protestantskoj etici pokuao pokazati da duh u obliku religioznih predodaba ima mo da bar presudno utjee na neto tako materijalno kao to je kapitalistiki gospodarski sistem, ako ga ve i ne moe izravno proizvesti.Kad Weber definira dravu kao organizaciju vlasti to nastaje samo specifinim zajednikim djelovanjem ljudi koji se orijentiraju po odreenim povijesno promjenjivim vrijednosnim predodbama, tada to najprije znai da drava kod Webera nema nita s Hegelovim objektiviranim duhom ili bilo kakvim supstancijalno shvaenim principima, da politika primarno nema nita s tenjom za ispravnim zajednikim ivotom ljudi.