Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
MEUNARODNI DAN UKIDANJA ROPSTVA
Meunarodni je dan ukidanja ropstva, koji je utemeljen kako bi se obiljeilo usvajanje UN-ove Konvencije za suzbijanje trgovanja ljudima i iskoritavanja prostitucije drugih. Konvenciju je Generalna Skuptina UN-a usvojila prije 62 godine, te danas predstavlja jedan od temeljnih dokumenta kojim se jame osnovna ljudska prava. enske nevladine udruge iz Mree za prevenciju i eliminaciju trgovanja enama - PETRA, Meunarodni dan ukidanja ropstva obiljeit e danas dijeljenjem broura i letaka na desetak graninih prijelaza.
clanak
Elektrizovanje sjemena
Proitajte kako djeluje struja na sjeme biljaka, te koje su to biljke koje se mogu, i na koji nain "tretirati" strujom.

Autor0000005475
NELLY FURTADO
Nelly Kim Furtado (Victoria, Kanada, 2. prosinca 1978.) je kanadska pjevaica, producentica i glumica portugalskog podrijetla. Prodala je vie od 22 milijuna albuma irom svijeta. Nelly Furtado je postala poznata 2000. godine svojim prvim albumom Whoa, Nelly! na kojem se nalazi pjesma "I'm like a Bird" koja je osvojila nagradu Grammy.
Autor0000010826
MARIA CALLAS
Maria Callas (New York, 2. prosinca 1923. Pariz, 16. rujna 1977.), operna pjevaica grkoga podrijetla. Studirala je na konzervatoriju u Ateni i ondje debitirala 1938. godine sa samo petnaest godina. Kao sopran proslavila se kreacijama glavnih uloga u Verdijevim, Donizzettijevim i Puccinijevim operama. Znamenita primadona druge polovice 20. stoljea prvi put je snimala jo 1949. godine. Snimke arija iz Bellinijeve Norme i Puritanca i Wagnerove opere "Tristan i Izolda" najavile su svjetsku zvijezdu, premda je njezina atenska karijera bila stara ve deset godina. U tim se godinama dospjela proslaviti i s Beethovenovim "Fideliom" i Puccinijevom "Sour Angelika", pa i ulogama u njemakoj operi i opereti za ratne okupacije Grke. Mariu Callas su i oboavali i osporavali, a niti jedan njezin javni ili privatni potez nije proao neprimijeen. Poznata je po svom citatu: "Prvo u izgubiti teinu, onda u izgubiti glas, a onda u izgubiti Onassisa".
Hrvatsko glumite
asopis Hrvatskog drutva dramskih umjetnika. Atraktivan i impresivan prikaz stanja i zbivanja u hrvatskom glumitu od poetka izlaenja, s kraja devedesetih godina prolog stoljea.
Bobiev Vjesnik
Poeli smo obradu jo jednih industrijskih varadinskih novina. Ovaj put je to "Bobiev vjesnik" koji je izlazio u "uspjeno pretvorbeno ugaenoj" varadinskoj tvornici.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.