Banner
Biskupijska knjinica Varadin

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Dan zatite ozonskog omotaa 16.09.1987.
Potkraj osamdesetih godina znanstvena istraivanja iz gotovo cijelog svijeta pokazala su opravdanim zabrinutost znanstvenika za stanje ozonskoga omotaa. Na njihov poticaj u Montrealu je 16. rujna 1987. potpisan Montrealski protokol o tvarima koje oteuju ozonski omota, ime je, uz uoavanje tetnih utjecaja odreenih kemikalija na ozonski omota, preko UNEP - programa Ujedinjenih naroda za okoli potaknuta i izrada programa aktivnosti zatite kako bi se sprijeila dalja oteenja. Na osnovi takvih spoznaja i aktivnosti rezolucijom Ope skuptine UN-a (49/114 od 19. prosinca 1994.) upravo je datum potpisivanja Montrealskog protokola, 16. rujna, proglaen Meunarodnim danom zatite ozonskoga omotaa. Broj zemalja potpisnica protokola, od prvobitnih 46, porastao je do danas na vie od 150, meu kojima je i Republika Hrvatska koja je potpisala protokol 1991.
clanak
Pauina
Jeste li znali da je pauina tako tanka, da bi nit od 40.000 km, kojom bi se mogla opkoliti Zemlja oko ekvatora, vagala samo 228 grama? Saznajte jo neke zanimljive injenice o pauini u lanku iz asopisa Priroda koji je izaao 1920.-te godine.
Autor0000000184
B.B. KING
Riley B. King poznatiji kao B.B. King (Itta Bena, Mississippi, 16. rujna 1925. - 14.05.2015., Las Vegas, Nevada), legendarni je ameriki blues gitarist, pjeva i skladatelj. Smatra se jednim od najveih blues gitarista u povijesti, asopis Rolling Stone smjestio ga je na tree mjesto u svom popisu 100 najveih gitarista svih vremena. Za svoju glazbu dobio je 14 nagrada Grammy, ukljuujui i onu za ivotno djelo 1987. godine. B.B. King roen je pod imenom Riley B. King, od oca Alfreda i majke Nore u Itta Beni, drava Mississippi. U Memphis je prvi put doao 1946. godine, ali je otiao nakon nekoliko mjeseci. Vratio se nakon bolje pripreme, i radio kao pjeva na mjesnoj radio postaji. Takoer je radio i kao DJ, gdje je pokupio i nadimak Beale Street Blues Boy, to je kasnije skraeno na B.B., odatle i njegov pseudonim. Nastupa od 1947. godine i do sada je prikupio preko 15.000 nastupa.
Autor0000010826
MARIA CALLAS
Maria Callas (New York, 2. prosinca 1923. Pariz, 16. rujna 1977.), operna pjevaica grkoga podrijetla. Studirala je na konzervatoriju u Ateni i ondje debitirala 1938. godine sa samo petanest godina. Kao sopran proslavila se kreacijama glavnih uloga u Verdijevim, Donizzettijevim i Puccinijevim operama. Glasom neobinog opsega i volumena, te izvanrednom vokalnom tehnikom i sposobnou da se uivi u razliite dramske likove i vokalne stilove, ostvarila je mnotvo jedinstvenih kreacija i potaknula obnovu mnogih zaboravljenih opera. Znamenita primadona druge polovice 20. stoljea prvi put je snimala jo 1949. godine. Snimke arija iz Bellinijeve Norme i Puritanca i Wagnerove opere Tristan i Izolda najavile su svjetsku zvijezdu, premda je njezina atenska karijera bila stara ve deset godina. U tim se godinama dospjela proslaviti i s Beethovenovim "Fideliom" i Puccinijevom "Sour Angelika", pa i ulogama u njemakoj operi i opereti za ratne okupacije Grke. Mariu Callas su i oboavali i osporavali, a niti jedan njezin javni ili privatni potez nije proao neprimijeen. Poznata je po svom citatu: "Prvo u izgubiti teinu, onda u izgubiti glas, a onda u izgubiti Onassisa".
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.