Banner
Biskupijska knjinica Varadin

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Ban Ivan Maurani otvorio Sveuilite u Zagrebu-19.10.1874.
Za Mauranieva je banovanja otvoreno Sveuilite u Zagrebu, prvo u Junih Slavena i velik broj kolskih i kulturnih institucija, a doneseni su i slobodoumni zakoni o slobodi tiska i okupljanja. Sveuilite Franje Josipa I sveano je otvoreno 19. listopada prije 140 godina. Sveanosti su zapravo trajale tri dana, a sredinji dan otvorenja zapoeo je budnicom, sveanom misom u prvostolnici, nastavljen sveanou otvaranja i proglaenjem prvog rektora Matije Mesia u sabornici te zakljuen banketom, bakljadom i veselom akom veeri u Gradskoj streljani. Na sredinjoj je sveanosti potpisana Spomenica sveanog otvorenja.
clanak
EMU SLUE RNTGENOVE ZRAKE?
Svi znamo da se rendgenske zrake koriste u medicini za snimanje kostiju, no jeste li znali da se mogu koristiti i u druge svrhe?


Autor0000000608

JOHN LE CARRE


David John Moore Cornwell, poznatiji pod pseudonimom John Le Carré (Poole, 19. listopada 1931.-12. prosinca 2020 ) je britanski autor kriminalistikih i špijunskih romana. Jedan je od rijetkih pisaca koji je u svojim špijunskim romanima realistino prikazao meunarodnu špijunau, iji je protagonist i sam bio. Za vrijeme ranih 1960-ih Le Carré je poeo pisati djela o podzemlju koja okruuje britansku špijunau. Njegovo prvo djelo, Poziv za mrtve (1961.) predstavlja nam Georgea Smileya, pametnog, starijeg detektiva koji se pojavljuje u mnogim Le Carréovim kasnijim romanima. Kritine i popularne reakcije na Le Carréov trei roman, Špijun koji je došao iz hladnoe (1963.) uvjerile su ga da radi kao cjelovremeni pisac. Taj roman je Le Carréu ujedno donio i prestini Somerset Maugham Award. Uslijedili su mnogi trileri, ukljuujui i popularnu trilogiju – Deko, dama, kralj, špijun (1974.), Savršeni školarac (1977.) i Smileyevi ljudi (1980.) – u kojem se Smiley bori protiv obavještajne agencije iz Sovjetskog Saveza. Deko, dama, kralj, špijun, Smileyevi ljudi, i jedan kasniji roman, Savršeni špijun (1986.) ekranizirani su za izvoenje na televiziji. Mala bubnjarka (1983.), koja govori o konfliktu na Srednjem Istoku i Ruska kua (1989.) koja je inspirirana Le Carréovim posjetom na Moskovski sajam knjiga, su pretvoreni u jako popularne filmove. Le Carréovi romani se smatraju se realnim opisivaima politike klime u Hladnom ratu, periodu izmeu Drugog svjetskog rata (1939.-1945.) i poetka 1990-ih, tj. 1991. u kojem su se SAD (i saveznici) i SSSR (i saveznici) politiki i ratno nadmetali.

Autor0000010947
ERNEST RUTHERFORD
Ernest Rutherford (Nelson, Novi Zeland, 30. kolovoza 1871. - Cambridge, 19. listopada 1937.), britanski kemiar i fiziar.Bio je profesor na fakultetu u Montrealu; proelnik odjela za fiziku Sveuilita u Manchesteru (od 1907.), a od 1919. direktor Cavendisheva laboratorija u Cambridgeu. Godine 1903. izabran za lana (1925.-1930. za predsjednika) Royal society. Nobelovu nagradu za kemiju dobio 1908. godine. Isprva se bavio prouavanjem radioaktivnih raspada. Prvi je uoio da se zraenje radija sastoji od dviju vrsta zraka, koje je nazvao alfa-zrake (α estica) i beta-zrake (β estica) te gama-zraenje (γ estica). Zajedno sa Frederickom Soddyem uveo je pojam vremena poluraspada i formulirao zakone radioaktivnog raspada. Prouavanjem rasprivanja alfa-estica na atomima Rutherford je doao do zakljuka da atom ija je veliina 10-8 cm nije kompaktan djeli materije, nego sloen od pozitivne jezgre (veliine 10-12 cm) i elektrona koji krue oko nje. Rutherford je prvi upotrijebio rije proton za pozitivno naelektriziranu esticu u jezgri atoma.
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.