Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Svjetski dan turizma - 27.09.1979.
Svjetska turistika organizacija (World Tourism Organization WTO) je na svojoj treoj sjednici odranoj u Torremolinosu, panjolska, 1979. godine odluila pokrenuti obiljeavanje Svjetskog dana turizma. Svjetski dan turizma odrava se svake godine 27. rujna putem prigodnih manifestacija, priredbi i dogaanja. Navedeni datum je odabran kako bi se podudarao s vanim trenutkom za Svjetsku turistiku organizaciju, danom kada je 1970. godine usvojen Statut Organizacije.
clanak
VJEROJATNA BUDUNOST LJUDSKOG RODA
Proitajte kakva su bila predvianja o razvoju ljudske vrste i ras 1915. godine, te ih usporedite s dananjim stanjem u svijetu.


Autor0000011060
VJEKOSLAV KALEB
Vjekoslav Kaleb (Tisno, 27. rujna 1905. - 13. travnja 1996.), hrvatski nastavnik i knjievnik. kolovao se u Zadru, Beogradu i ibeniku te pohaao Uiteljsku akademiju u Zagrebu. Poduavao je u raznim selima Zagore te kasnije u ibeniku i Zagrebu. Sudjelovao je u Drugom svjetskom ratu. Nakon toga je bio urednik nekoliko knjievnih asopisa i tajnik Drutva hrvatskih knjievnika i Matice hrvatske. Objavio je ukupno 57 novela u brojnim zbirkama ("Na kamenju", "Izvan stvari", "Brigada", "Trideset konja", "Kronika dana", "Smrtni zvuci", "Nagao vjetar", "Ogledalo", "Luk i strijela"...) i 3 romana ("Poniene ulice", "Divota praine", "Bijeli kamen"). Veina njegovih djela tematski se bavi ivotom u izoliranim zaselcima Zagore. Pisao je i filmske scenarije, reportae, lanke, prikaze i prevodio (najpoznatiji je njegov prijevod bajke "Pinocchio" Carla Collodija). "Gost" je jedna od njegovih najranijih (objavljena 1940.), ali i najboljih i najpoznatijih novela. Djela su mu prevedena na vie europskih jezika.
Autor0000005109
GRAZIA DELEDDA
Grazia Deledda (Nauro, 27. rujna 1871. - Rim, 15. kolovoza 1936.), talijanska knjievnica. Dobitnica je Nobelove nagrade za knjievnost 1926. godine. Napisala je niz romana i novela, a u talijansku knjievnost unijela je sardinijski seljaki i malograanski svijet. U pojednostavljenim rasponima toga prohujaloga svijeta otkriva sukobe koji potresaju u modernoga ovjeka. Djela: "Starac s planine", "Elias Portolu", "Trske na vjetru", "Cosima".
Autor0000011211
EDGAR DEGAS
Edgar Germain Hilaire Degas (Pariz, 19. lipnja 1834. - Pariz, 27. rujna 1917.), francuski slikar, grafiar i kipar. Smatra se jednim od istaknutih predstavnika francuskog impresionizma, iako sam sebe nikada nije smatrao pripadnikom pokreta. Zaokupljen urbanim prizorima, balerinama, prizorima s konjskih utrka, Degas nikad u potpunosti ne raskida s majstorima realizma, kao to su Ingres i Delacroix, te veinu svojih djela stvara u ateljeu, ali i pored toga veina povjesniara umjetnosti se slae da je njegovo mjesto u okvirima impresionizma. Isprva je slikao povijesne scene i portrete u ulju, a 70-ih godina poeo je raditi u pastelu i temperi. Isprva je slikao povijesne scene i portrete po ugledu na Ingresa, no za razliku od Ingresa - samo portrete svojih prijatelja. Poznat je po slikama konja i plesaica, poeo je s povijesnom slikom kao to su Mladi Spartanci.
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.